Zapraszamy na konferencję
Analiza danych produkcyjnych w praktyce
– odpowiedź na wyzwania Industry 4.0

Warszawa, 24 października 2018Jaka będzie tematyka?

Odpowiednio prowadzona analiza danych jest najlepszą odpowiedzią na wymagania i wyzwania czasu Industry 4.0. Wraz z użytkownikami naszych rozwiązań, chcemy podzielić się doświadczeniami oraz przedstawić możliwości, jakie dają nowoczesne narzędzia do analizy danych. Podczas konferencji będą przedstawione prezentacje o następującej tematyce:

 • Analityka danych w przemyśle – możliwości, wyzwania, trendy
 • SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
 • Predictive Maintenance
 • Tworzenie modeli i przewidywanie przebiegu procesów
 • Business Intelligence w produkcji

Dlaczego warto uczestniczyć?

 • Ciekawe zastosowania analityki danych
 • Doświadczenia praktyków
 • Korzyści biznesowe
 • Opisy wdrożeń zaprezentowane przez użytkowników
 • Sprawdzone i efektywne rozwiązania
 • Kawa, ciastka i lunch w miłej atmosferze

Kim będą prelegenci?

 • Praktycy wykorzystujący analitykę danych w firmach produkcyjnych
 • Eksperci StatSoft Polska

Do kogo jest kierowana konferencja?

Zapraszamy osoby z firm przemysłowych, które na co dzień zmagają się z tematyką: optymalizacji procesów, zwiększenia efektywności produkcji i podnoszenia jakości.

Patron konferencji:

polskie-forum-iso

 

Patronat medialny:

Termin:

24 października 2018 r., środa
godz. 10:00-15:00

Miejsce:

Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa
Wskazówki dojazdu

Kontakt:

info@statsoft.pl
tel. 012 428 43 00
Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest jedynie wcześniejsza rejestracja.

Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby z grupy, do której jest kierowana konferencja. Zgłoszenia pozostałych osób mogą zostać umieszczone na liście oczekujących. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia udziału bez podania przyczyny.

Analityka danych w dobie Przemysłu 4.0
Jarosław Unzeitig, StatSoft Polska

Rozwój technologii informatycznych oraz ich coraz szersze wykorzystywanie w przemyśle niosą ze sobą wiele możliwości zwiększenia wydajności czy poprawy jakości, ale też stawiają przed nami nowe wyzwania. Wystąpienie dotyczy obu tych stron. Pokazuje tak możliwości, które daje nam wykorzystanie technologii informatycznych w procesie produkcji jak i wyzwania. W wystąpieniu tym „pokusimy się” również o próbę ukazania, co dalej po Przemyśle 4.0.

 

 

Wykorzystanie modeli statystycznych do optymalizacji procesów produkcyjnych w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku
Sławomir Szumacher, PKN Orlen S.A.

Prowadzenie procesu technologicznego w instalacji produkcyjnej przeznaczonej do przetwarzania ropy naftowej wiąże się z kontrolą i regulacją licznych parametrów procesowych. Są one w większości rejestrowane w sposób ciągły i archiwizowane. Powstające w ten sposób bazy danych mogą dostarczyć informacje o sposobie przebiegu procesu, jego surowcach i produktach. Wieloletnie zbiory danych można nazwać modnym ostatnio określeniem „BIG DATA”. Przy wielkotonażowych procesach nawet niewielka chwilowa oszczędność może przynosić bardzo duże efekty finansowe. Optymalizacja procesów produkcyjnych wiąże się z takim ustawieniem parametrów produkcyjnych, aby uzyskać jak największy zysk z prowadzonej produkcji. Optymalnych parametrów pracy instalacji można poszukiwać przy pomocy technik statystycznych, szczególnie w przypadkach, gdy specjalistyczne oprogramowanie symulacyjne nie może być wykorzystane. W prezentacji omówimy przebieg procesu modelowania pracy instalacji produkcyjnej w płockiej rafinerii. Szczególnie skoncentrujemy się na etapie przygotowania danych do modelowania. Na przykładzie pokażemy sposób wykorzystania metod statystycznych do znalezienia optymalnej temperatury surowca reaktora w jednej z instalacji konwersyjnych. Wskażemy także dotychczasowe obszary wykorzystania programu Statistica do pracy z danymi zarejestrowanymi podczas pracy instalacji produkcyjnych.

 

 

Wizualne odkrywanie prawidłowości, wzorców i odchyleń w procesie
Tomasz Demski, StatSoft Polska

Eksploracja danych za pomocą wykresów jest jednym z częściej stosowanych sposobów wydobywania wiedzy z danych. Umożliwia ona intuicyjne odkrywanie prawidłowości, wzorców i odchyleń występujących w badanym zjawisku. Eksploracja jest procesem iteracyjnym: wykresy nie tylko dają odpowiedzi na pytania, które postawił sobie badacz, ale podpowiadają kolejne, bardziej szczegółowe pytania i hipotezy badawcze. Wizualne odkrywanie wiedzy obejmuje przygotowanie i przekształcanie danych, tworzenie wykresów, filtrowanie i drążenie danych, często także rozszerzone o zaawansowaną analitykę, której wyniki prezentowane są jako wykres. Proces wizualnego odkrywania wiedzy przedstawimy na przykładzie obejmującym przygotowanie danych, tworzenie wykresów, wykrywanie anomalii i czynników wpływających na wydajność pewnej instalacji.

 

 

Przykłady zastosowania analizy statystycznej w produkcji odlewów aluminiowych w Alteams Poland Sp. z o. o.
Katarzyna Okraszewska, Alteams Poland Sp. z o.o.

Alteams Poland jest producentem komponentów odlewanych z aluminium, które są wykorzystywane w telekomunikacji i urządzeniach do zastosowań przemysłowych. W ramach ciągłego doskonalenia firma Alteams wdrożyła system „Platforma SPC” – oprogramowanie, które zbiera dane, analizuje je metodami statystycznymi oraz alarmuje przy niestandardowym zachowaniu procesów. Podczas prezentacji opowiemy na pytania: dlaczego i w jaki sposób wdrożyliśmy system, na co należy zwrócić uwagę przy wdrożeniu, jakie korzyści osiągnęliśmy dzięki niemu oraz w jakich kierunkach będziemy go rozbudowywać.

 

 

Tworzenie modeli i przewidywanie przebiegu procesów – korzyści, wyzwania, metody
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

W dobie Przemysłu 4.0 nieodzowne staje się wykorzystanie zaawansowanych metod modelowania statystycznego i uczenia maszynowego. Daje ono możliwość sterowania procesami, które do tej pory ze względu na swoją komplikację wymykały się technologom spod kontroli. Podczas wystąpienia przedstawimy wybrane, praktyczne aspekty budowy modeli podparte przykładami i doświadczeniami z wdrożeń.

 

 

Predykcja parametrów konfekcjonowania etykiet z zastosowaniem technik eksploracji danych i uczenia maszynowego
Krzysztof Krystosiak, MasterPress S.A.

Proces nawijania zwoju etykiet w formie rękawa jest niewątpliwie trudnym zadaniem głównie ze względu na fakt, iż na roli nawijany jest zwój rękawa, a nie płaska wstęga. To z kolei niesie za sobą konieczność zastosowania specjalnego sposobu nawijania zwoju etykiet. Dodając do tego pewną ilość zmiennych niezależnych, mających wpływ na jakość procesu nawijania, oraz zakłóceń procesowych, otrzymamy naprawdę trudne zadanie do wykonania. Celem prezentacji będzie przedstawienie praktycznego zastosowania metod predykcji istotnych parametrów nawijania zwoju etykiet w formie rękawa, z wykorzystaniem technik eksploracji danych oraz uczenia maszynowego, takich jak: sztuczne sieci neuronowe, maszyny wektorów nośnych, czy drzewa decyzyjne. Finalnie jakość predykcji istotnych parametrów nawijania za pomocą opracowanych modeli matematycznych zostanie poddana weryfikacji w odniesieniu do wzorcowych danych z przebiegu procesu konfekcjonowania.

 

 

Statystyczna kontrola procesów w czasie rzeczywistym – prezentacja systemu Platforma SPC
Krzysztof Banaś, StatSoft Polska

Ciągłe dążenie do zwiększenia efektywności i podnoszenia jakości produkcji oraz inne wyzwania czasu Industry 4.0 sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na rozwiązania informatyczne, które w możliwe najbardziej zautomatyzowany sposób zbierają dane, analizują je w czasie rzeczywistym i alarmują o niestandardowym zachowaniu procesów. Zaprezentujemy Platformę SPC, kompleksowe i elastyczne rozwiązanie stworzone na podstawie wieloletnich doświadczeń w budowaniu systemów do analizy danych produkcyjnych metodami statystycznymi oraz omówimy w jaki sposób zmaksymalizować osiągane dzięki niej korzyści.

 

 

Formularz rejestracyjny

Proszę wypełnić osobny formularz dla każdej zgłaszanej osoby
Dane kontaktowe
Branża oraz obszar zainteresowań

Zastosowania (wybierz co najmniej jeden obszar):

Administratorem danych osobowych jest StatSoft Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków e-mail: info@statsoft.pl. Na powyższy adres email (lub adres pocztowy) należy kierować wszelkie żądania dotyczące danych osobowych opisane poniżej.

Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na umożliwieniu Panu/Pani udziału w seminarium/webinarium. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

Dane będą przetwarzane również dla celów marketingu własnych produktów i usług administratora danych. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zaś prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych jest prowadzenie marketingu własnych produktów i usług. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, co spowoduje, że dane zostaną usunięte i nie będą przetwarzane dla takich celów.

Dane przekażemy wyłącznie podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.
Dla celów świadczenia usług drogą elektroniczną dane będą przechowywane przez okres świadczenia usługi drogą elektroniczną, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
Dla celów marketingu własnych produktów i usług dane będą przechowywane aż do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie, w przypadku ich nie podania niemożliwe będzie zgłoszenie się na seminarium/webinarium.
Informujemy że przebieg konferencji/seminarium będzie rejestrowany za pomocą technik audiowizualnych, a zdjęcia i nagrania mogą być wykorzystywane przez organizatora. Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach foto oraz wideo relacji, która może być wykorzystywana przez StatSoft Polska, w szczególności rozpowszechniana w Internecie, bez ograniczeń terytorialnych ani czasowych, w tym w celach reklamowych i promocyjnych.