Zastosowania statystyki i data miningu w badaniach naukowych


27 października 2011 roku zaprosiliśmy państwa do udziału w seminarium poświęconym zastosowaniom metod statystycznych i data mining w badaniach naukowych. Seminarium corocznie gromadzi kilkaset osób reprezentujących nie tylko uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ale także pracowników firm i instytucji, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy danych do wspierania działań innowacyjnych i procesów decyzyjnych.