Zastosowania statystyki i data mining

Zastosowania statystyki i data mining
W dniach 19-20.X.2004 odbyły się w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining.
Pierwszego dnia (19.X) wystąpienia podzielone zostaną na dwie równoległe sesje. Jedna z nich obejmować będzie tematykę finansów, CRM oraz prognozowania, druga poświęcona zostanie zagadnieniom wykorzystania technik analizy danych w technologii i zarządzaniu jakością.
W drugim dniu (20.X) prezentowane będą referaty dotyczące zastosowań technik statystyki i data mining w badaniach naukowych.
Swoją wiedzę i doświadczenie będą prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy, pracownicy StatSoft i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i nauki.