Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych


We wrześniu i październiku 2008 roku w Warszawie odbyły się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminaria dla osób zainteresowanych analizą danych i statystyką oraz praktycznym wykorzystaniem programów z rodziny STATISTICA.

Seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” stanowiło kontynuację corocznych spotkań skierowanych do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych w różnych dziedzinach empirycznych badań naukowych. Jak co roku do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy użytkowników oprogramowania z rodziny STATISTICA ze środowiska akademickiego, którzy zaprezentowali praktyczne przykłady rozwiązania problemów naukowych.