Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych


21 października 2010 roku w Warszawie odbyło się spotkanie skierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych w różnych dziedzinach badań naukowych.

Jak co roku do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy użytkowników oprogramowania z rodziny STATISTICA ze środowiska akademickiego, którzy zaprezentowali praktyczne przykłady rozwiązywania problemów naukowych. Uczestnicy spotkania zapoznali się m.in. Z metodologicznymi aspektami badań biologii człowieka, przeglądem zastosowań klasycznej statystyki i zgłębiania danych (data mining) w badaniach naukowych, wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej w ocenie produktów żywnościowych, analizą rynku nieruchomości i badaniem wpływu informacji prasowych na preferencje wyborcze.