„Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III”

Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych III
Ukazał się trzeci tom publikacji naukowej „Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych”. Stanowi ona zbiór opracowań naukowych autorów wybranych prac zgłoszonych do konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną z zastosowaniem metod statystycznej analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA, organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Autorzy opracowań zamieszczonych w publikacji otrzymują 3 punkty, uwzględniane przy parametrycznej ocenie dorobku naukowego.

Tematyka prac podobnie jak w dwóch poprzednich tomach – obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień badawczych w obszarze nauk społecznych, ekonomicznych, biomedycznych oraz nauk technicznych. Książka ta może stanowić bardzo cenną pomoc dla osób przygotowujących prace promocyjne (szczególnie doktorskie i habilitacyjne) i zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych metod analizy statystycznej oraz problematyką poprawnej interpretacji uzyskiwanych wyników.

Ta oraz inne publikacje dostępne są w wielu księgarniach w całym kraju oraz w naszej „księgarni wysyłkowej”.