Zastosowania analizy danych w przemyśle

W dniach 24-27.X.2005 w Warszawie odbyły się seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining.

Drugi dzień (25.X) poświęcony został zagadnieniom zastosownia analizy danych w przemyśle.

Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i technologii, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy StatSoft.