Najczęstsze pytania

Pytania i odpowiedzi – spis treści

 

Czy w STATISTICA dostępna jest wstążka, taka jak w MS Office 2007?

Tak. Dzięki zastosowaniu wstążki (podobnej do dostępnej w MS Office 2007) sterowanie programem jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne. Najczęściej używane narzędzia są bardziej widoczne i łatwiej znaleźć powiązane z nimi, acz rzadziej używane funkcje.

wstążka

Uwaga. Nadal można korzystać z tradycyjnego środowiska wykorzystującego menu. Między wstążką a menu można się przełączyć w każdej chwili:

 • Aby wyświetlić menu klikamy przycisk Menu na pasku szybkiego dostępu w lewym górnym rogu wstążki.
 • Aby włączyć wstążkę wybieramy polecenie Wstążka z menu Widok.

Jak uzyskać pomoc dotyczącą konkretnego okna?

Szybki dostęp do Podręcznika elektronicznego uzyskujemy za pomocą przycisku pytajnik z prawej strony paska tytułu każdego okna dialogowego.

Pomoc STATISTICA

Wystarczy kliknąć przycisk Pytajnik lub nacisnąć F1, aby przywołać okno Pomocy zawierające opis danego okna. Zauważmy, że opis podświetlonego w menu polecenia możemy uzyskać, naciskając klawisz F1.

Treść Pomocy (Podręcznika elektronicznego) nie jest dostępna (widoczne jet tylko drzewko tematów). Jak uzyskać dostęp do Pomocy?

Takie zachowanie pojawia się w przypadku wersji sieciowej po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 896358 i 840315 (np. W Windows Server 2003) oraz w nowszych systemach Windows. Zabezpieczenie wprowadzono, aby zmniejszyć ryzyko związane z korzystaniem z plików CHM. Jednak powoduje ono utrudnienia w korzystaniu z pomocy w wielu aplikacjach zainstalowanych sieciowo, w tym ze STATISTICA.

Microsoft udostępnił opis rozwiązania tego problemu

 • Proste rozwiązanie: w większości przypadków wystarczy pobrać i zastosować plik HTMLHelp.reg (kliknij, tu aby rozpocząć pobieranie. Aby zastosować plik wystarczy kliknąć go dwukrotnie myszą, spowoduje to rozwiązanie problemu poprzez zmianę wpisów w rejestrze systemu..

Do czego służą minisuwaki?

Wartości numeryczne we wszystkich oknach dialogowych mogą być zmieniane za pomocą minisuwaków, tj. strzałek umieszczony na prawej krawędzi pola numerycznego. Klikając na minisuwak lewym przyciskiem myszy zmieniamy ostatnią cyfrę, a prawym przyciskiem myszy zwiększamy lub zmniejszamy przedostatnią cyfrę (np. klikając minisuwak lewym przyciskiem myszy, zmienimy 0,15 na 0,16, następnie 0,17, 0,18 itd.; jeśli klikniemy prawym przyciskiem myszy, to 0,15 zmieni się na 0,25, następnie na 0,35, 0,45 itd.).

Poniższy przykład pokazuje, jak można sterować minisuwakami za pomocą prawego i lewego przycisku myszy.

minisuwaki

Co to są etykietki przycisków?

Etykietki przycisków są to krótkie objaśnienia, które pojawiają się obok kursora, gdy wskażemy przycisk paska narzędzi. Pomagają one użytkownikowi nauczyć się funkcji przycisków paska narzędzi.

Etykiety przycisków

Wyświetlanie etykiet przycisków możemy włączać i wyłączać na karcie Opcje okna Dostosuj (okno to przywołujemy poleceniem Dostosuj z menu Narzędzia). Zauważmy, ze podobna funkcja dostępna jest dla obiektów na wykresach – po wskazaniu myszą obiektu na wykresie (np. etykiety osi, rysunku itp.) na ekranie może pojawiać się krótka informacjo o nim (np. rodzaj obiektu i jego współrzędne). Opisy te może włączać i wyłączać za pomocą opcji Podpowiedzi od obiektów graficznych z menu Widok (wyświetlanego gdy aktywny jest wykres).

Jak w programie STATISTICA zautomatyzować często wykonywane zadania?

Do automatyzacji rutynowych czynności w pakiecie STATISTICA służy STATISTICA Visual Basic. Podczas wykonywania analiz (tj. korzystania z poleceń z menu Statystyka) lub rysowania wykresu (za pomocą poleceń z menu Wykresy) specyfikacje analizy lub wykresu oraz sposób postępowania z wynikami jest zapisywany jako kod STATISTICA Visual Basic. Korzystanie z tego kodu umożliwia polecenie Utwórz makro, dostępnego w menu przywoływanym kliknięciem przycisku Opcje, znajdującego się we wszystkich oknach dialogowych analiz i wykresów. Ponadto kod makra dla dowolnej prowadzonej analizy lub wykresu możemy uzyskać, wybierając odpowiednią pozycję z menu Narzędzia – Makro – Utwórz makro analizy lub wykresu. Możemy wielokrotnie uruchamiać uzyskany w ten sposób program SVB bez wprowadzania jakichkolwiek zmian, możemy też modyfikować go, rozbudowywać, dodawać do niego np. interfejs użytkownika itp.

Programy SVB możemy tworzyć od zera za pomocą środowiska zawierającego edytor, debugger (z punktami przerwań itp.), intuicyjnym edytorem okien i wieloma narzędziami wspomagającymi pisanie programów. Tworzenie nowej aplikacji SBV rozpoczynamy za pomocą karty Program (SVB) makra okna Utwórz nowy dokument przywoływanego poleceniem Nowy z menu Plik.

svb

Warto zauważyć, że możemy korzystać również z makr zbiorczych (zapisów wielu analiz. Ponadto wiele wykresów i analiz może być automatycznie wykonywanych dla wielu kolejno wybieranych zmiennych (np. W module Planowanie doświadczeń analiza jest przeprowadzana dla wielu zmiennych wyjściowych) lub dla kolejnych poziomów zmiennej grupującej (np. wykresy skategoryzowane).

Jak zakończyć, przerwać lub wstrzymać wykonywane działanie?

Aktualnie wykonywane działanie możemy przerwać w następujący sposób:

 • Analiza. Aby przerwać wykonywane zadanie, klikamy przycisk Anuluj na wskaźniku przetwarzania.
 • Eksploracja danych na wykresie (wyróżnianie). Aby wyłączyć celownik, klikamy przycisk Wskaźnika strzałka na pasku narzędzi lub naciskamy klawisz ESC.
 • Drukowanie. Możemy przerwać drukowanie arkuszy, wykresów, raportów itd., klikając przycisk Anuluj w oknie informującym o postępie wydruku.
 • STATISTICA Visual Basic. Wykonywanie programów SVB można przerwać na kilka sposobów. Program (makro) możemy wstrzymać, klikając przycisk pauza na pasku narzędzi (po czym będzie można wznowić działanie programu). Aby zakończyć wykonywanie programu, klikamy przycisk stop na pasku narzędzi lub naciskamy klawisz ESC lub klawisze CTRL+BREAK.

Skąd można się dowiedzieć, jakie dane (zmienne, kody, grupowanie, opcje) są konieczne do rozpoczęcia analizy?

Naciśnięcie przycisku pytajnik lub klawisza F1 zawsze spowoduje otworzenie odpowiedniej części Podręcznika elektronicznego zawierającej wyczerpujące wyjaśnienie wszystkich opcji w aktualnym oknie dialogowym. Ponadto wszystkie okna definicji analizy w programie STATISTICA „podpowiadają”, jakie informacje muszą by wyspecyfikowane. Przycisk OK jest zawsze dostępny: zawsze, gdy nie jesteśmy pewni, co należy wybrać w następnej kolejności, po prostu klikamy OK, a program przejdzie do następnego logicznego kroku i poprosi o wprowadzenie dodatkowych informacji, jeśli będą konieczne.

Jak znaleźć odpowiednią procedurę statystyczną?

Jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie znaleźć konkretną procedurę w programie STATISTICA, możemy zasięgnąć rady w Poradniku statystycznym. Przywołujemy go poleceniem Poradnik z menu Pomoc. Program zada nam kilka prostych pytań na temat natury problemu badawczego i typu naszych danych, a następnie zaproponuje procedury statystyczne, które wydają się najbardziej odpowiednie (i wskaże, gdzie ich szukać w pakiecie STATISTICA).

Poradnik statystyczny

Możemy także szukać potrzebnych informacji w Podręczniku elektronicznym korzystając z kart IndeksWyszukaj. Podręcznik elektroniczny możemy przywołać w każdej chwili, naciskając klawisz F1.

Jak wydrukować lub skopiować pole podsumowania?

W górnej części większości okien wyboru wyników analizy znajduje się pole podsumowania, zawierające ogólne podsumowanie informacji o bieżącej analizie (np. statystyki opisowe, parametry analizy, podstawowe wyniki regresji itp.). W dolnym prawym rogu pola podsumowania znajduje się przycisk kopiujący zawartość pola podsumowania do Schowka. Ponadto obok niego znajduje się przycisk Zwęź lub Rozszerz – służą one odpowiednio do zwężania lub rozszerzania pola podsumowania.

Fragment tekstu pola podsumowania kopiujemy do Schowka, zaznaczając go myszą i klikając przycisk Kopiuj. Natomiast całe pole podsumowania umieszczamy w Schowku, po prostu klikając przycisk (bez zaznaczania czegokolwiek). Po skopiowaniu tekstu możemy go wkleić do raportu programu STATISTICA, na wykres lub do dowolnego edytora tekstu (np. Notatnika czy Worda), a następnie wydrukować.

Wyniki regresji wielorakiej

Zauważmy, że skopiowany tekst zachowuje format (m.in. krój i rozmiar czcionki).

Jak wybrać pozycje z list wielokrotnego wyboru?

Pozycje z list wielokrotnego wyboru można wybierać w następujący sposób:

1. Klikamy pozycję, aby ją wybrać (podświetlić). Kliknięcie OK oznacza akceptację wyboru.

2. Dwukrotnie klikamy pozycję, aby ją wybrać i potwierdzić wybór (zamknąć okno dialogowe).

3. Aby wybrać ciągłą listę pozycji, możemy: (1) wcisnąć lewy przycisk myszy i przeciągnąć kursor po pozycjach, które chcemy podświetlić, albo (2) podświetlić pierwszą pozycję, następnie przy wciśniętym klawiszu SHIFT kliknąć ostatnią pozycję, którą chcemy wybrać.

4. Aby wybrać nieciągłą sekwencję pozycji, wciskamy klawisz CTRL i klikamy pożądane pozycje.

Jak wybrać obiekt lub obiekty skoroszytu?

Wiele obiektów skoroszytu możemy wybierać w standardowy dla systemu Windows sposób klikając je przy naciśniętym klawiszu SHIFT (wybór kolejnych obiektów) lub CTRL (wybór pojedynczych obiektów, które nie tworzą ciągłej listy). Dodatkowo obiekty skoroszytu możemy wybierać również za pomocą klawiszy HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN i klawiszy strzałek w podobny sposób, jak zaznaczamy obiekty np. W Eksploratorze Windows. Wszystkie zaznaczone obiekty możemy usunąć, naciskając klawisz DELETE, a klawisz INS przywołuje okno Wstaw do skoroszytu.

Warto zwrócić uwagę, że wybierane są wyłącznie widoczne elementy, tzn. przed zaznaczaniem obiektów powinniśmy rozwinąć wszystkie foldery (klikając znak plus przy nazwie folderu).

Jak korzystać z myszy w innych operacjach?

Oprócz typowych zastosowań, mysz może służyć także do wykonywania następujących działań:

 • Przeciągnij i upuść. Technika umożliwiająca przenoszenie, kopiowanie, usuwanie, wstawianie, ekstrapolację itd. bloków wartości w arkuszu danych.

Przeciagnij i upuść

 • Zwiększanie lub zmniejszanie szerokości kolumny. Przeciągając myszą prawą krawędź kolumny, zmieniamy szerokość kolumny arkusza. Nagłówek kolumny poszerzy się automatycznie. Nową szerokość kolumny wskazuje przerywana linia (zob. ilustracja poniżej).

Zwiększanie lub zmniejszanie szerokości kolumny

 • Przewijanie w podzielonym arkuszu. Przeciągając znacznik podziału (mały prostokąt u góry pionowego paska przewijania lub z lewej strony poziomego paska przewijania), możemy podzielić okno arkusza danych.

Przewijanie w podzielonym arkuszu

 • Zmienna szybkość przewijania. Steruje szybkością przewijania (o 1 linię, gdy przesuwamy kursor na małą odległość, lub o jedną stronę, gdy przesuwamy kursor na większą odległość), gdy rozszerzamy blok poza widoczną część arkusza.
 • Minisuwaki. Pozwalają na zwiększanie lub zmniejszanie ostatniej cyfry w liczbowych polach edycji (gdy klikamy minisuwak lewym przyciskiem myszy, np. 1,11, 1,12, 1,13, …) lub przedostatniej cyfry (gdy klikamy minisuwak prawym przyciskiem myszy, np. 1,11, 1,21, 1,31 itd.;

minisuwaki

 • Położenie pasków narzędzi. Podwójne kliknięcie w przestrzeni między przyciskami zakotwiczonego paska narzędzi odblokowuje pasek. Staje się on swobodnym pakiem narzędzi i możemy przesuwać go w dowolne miejsce. Aby ponownie zakotwiczyć pasek, klikamy dwukrotnie jego pasek tytułowy.
 • Zmiana porządku pozycji na liście. Porządek pozycji na liście można zmieniać, podświetlając jedną lub więcej pozycji, a następnie przenosząc kursor myszy w pożądane miejsce. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy spowoduje przeniesienie podświetlonych pozycji we wskazane miejsce.

Zmiana porządku pozycji na liście