Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis, Reference Manual ed. Chrysler Corp. Ford Motor Co. GM Co., 1995


Opracowanie „Wielkiej trójki” zasad analizy poprawności systemów pomiarowych stanowi wyczerpującą bazę metodyczną zarządzania przez jakość w aspekcie pomiarów. Cytowane opracowanie zatwierdzone przez Chrysler, Ford i General Motors wykorzystywane jest przez dostawców wprowadzających techniki MSA w swych procesach produkcyjnych w celu spełnienia wymagań QS9000 (ISO/TS 16949). Naturalną tendencją organizacji przemysłu motoryzacyjnego a także przedsiębiorstw współpracujących jest chęć zachowania zgodności z wytycznymi uznawanymi powszechnie za standard. Analizy i obliczenia statystyczne wykorzystywane w omawianym opracowaniu, konieczne w zaawansowanej technologii mogą być z łatwością wykonywane za pomocą pakietu STATISTICA. Łatwość ta wynika nie tylko z dużej elastyczności i daleko posuniętej tzw. przyjazności dla użytkownika programu STATISTICA, ale także z faktu, że domyślne ustawienia parametrów analiz odpowiadają standardowi. Poniżej, za pomocą kilku przykładów pokazano co rozumie się przez zgodność programu z wytycznymi tytułowego opracowania. Przykłady dotyczą przede wszystkim graficznej prezentacji wyników, do której przykłada się w tekście dużą wagę. Najłatwiej ocenić zgodność wykresów. Zgodność wyników obliczeń, w przypadku programu STATISTICA cechującego się bardzo dużą precyzją numeryczną jest tylko kwestią zaokrągleń wyników końcowych w cytowanych przykładach.

1. Powtarzalność i odtwarzalność (R&R) – karta rozstępu

 

OPERATORCZĘŚĆPRÓBAPOMIARY
1111217
2112216
3113216
4121220
5122216
6123218
7131217
8132216
9133216
10141214
11142212
12143212
13151216
14152219
15153220
16211216
17212219
18213220
19221216
20222216
21223220
22231216
23232215
24233216
25241216
26242212
27243212
28251220
29252220
30253220


 

Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis

Wykres otrzymany w STATISTICA w module Analiza procesu / Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów jako Karta rozstępu dla operatorów jest w pełni zgodny z wykresem z wydawnictwa źródłowego zamieszczonym na str. 28.

2. Powtarzalność i odtwarzalność (R&R) – zmienność pomiędzy częściami

Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis

Wykres otrzymany w STATISTICA w module Analiza procesu / Powtarzalność i odtwarzalność pomiarów jako Wykres złożony Operatorzy i Części jest merytorycznie zgodny z wykresem źródłowym (str. 33).

3. Liniowość

Na stronie 35 opracowania rozpoczyna się rozdział dotyczący badania liniowości systemów pomiarowych. Podany w rozdziale przykład opiera się na danych dostępnych również w przykładowych zbiorach danych dostarczanych z programem STATISTICA w pliku o nazwie GageLinearity.sta.

Badanie liniowości i błędu systematycznego miernika

Porównanie wykresu otrzymanego w STATISTICA – Analiza procesu – Liniowość miernika z wykresem źródłowym potwierdza poprawność obliczeń w tym zakresie. Zachodzi pełna zgodność wykresów i liczbowych wyników analizy (str. 38).

4. Powtarzalność i odtwarzalność (R&R)

Poniższy przykład opiera się na danych ze strony 57 rozważanego opracowania i jest również dostępny w przykładowych zbiorach danych STATISTICA w pliku o nazwie Gage study.sta

 

OPERATORCZĘŚCIPRÓBYPOMIAR
1a110.650
2a120.600
3a211.000
4a221.000
5a310.850
6a320.800
7a410.850
8a420.950
9a510.550
10a520.450
11a611.000
12a621.000
13a710.950
14a720.950
15a810.850
16a820.800
17a911.000
18a921.000
19a1010.600
20a1020.700
21b110.550
22b120.550
23b211.050
24b220.950
25b310.800
26b320.750
27b410.800
28b420.750
29b510.400
30b520.400
31b611.000
32b621.050
33b710.950
34b720.900
35b810.750
36b820.700
37b911.000
38b920.950
39b1010.550
40b1020.500
41c110.500
42c120.550
43c211.050
44c221.000
45c310.800
46c320.800
47c410.800
48c420.800
49c510.450
50c520.500
51c611.000
52c621.050
53c710.950
54c720.950
55c810.800
56c820.800
57c911.050
58c921.050
59c1010.850
60c1020.800


 

Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis

Wykres, łącznie z wartościami liczbowymi jest zgodny z wykresem źródłowym (str. 62).

Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis

Otrzymane w STATISTICA wyniki analizy są zgodne z tabelą na stronie 58 wydawnictwa źródłowego.

5. Krzywa zdolności miernika

Krzywa zdolności miernika

Wykres funkcji będącej różnicą dwóch dystrybuant rozkładu normalnego (str. 79), który bardzo łatwo można otrzymać wykorzystując graficzne możliwości STATISTICA.

Przykład odchyłki

Nie bez znaczenia jest również możliwość łatwego otrzymywania różnych wykresów statystycznych możliwych do wykorzystania w publikacjach oraz w dydaktyce. Przykładem może tu być otrzymany w STATISTICA wykres ze strony 27.

6. Ocena miernika dla pomiarów alternatywnych

W rozdziale na stronie 82 opisana jest metoda oceny systemów pomiarowych dla pomiarów alternatywnych (zgodny-niezgodny, Go-NoGo). W rozdziale podany jest przykład dla którego dane znajdują się w plikach przykładowych STATISTICA – AttributeGageStudy.sta.

Zgodność programu STATISTICA z Measurement System Analysis

Po wykonaniu analizy dostajemy wyniki, które są zgodne z wynikami na stronie 84 z dokładnością do zaokrągleń:

Badanie miernika dla oceny alternatywne