Zestawy analityczne dla Statistica 13


Użytkowników, którzy chcieliby bliżej zapoznać się ze specjalizowanymi zestawami analitycznymi zachęcamy do pobrania wersji próbnej.

Pobierz instalator Zestawów analitycznych.
Po pobraniu pliku archiwum (w formacie ZIP) zawarte w nim pliki należy rozpakować do dowolnie wybranego katalogu na dysku i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pliku Instrukcja instalacji.pdf. W trakcie instalacji należy wskazać plik licencyjny interesującego Państwa zestawu.

Dokumentacja wraz z plikami licencyjnymi:

Mapy 
Zestaw medyczny
Zestaw do analiz marketingowych i rynkowych
Zestaw Plus

Wersja próbna programu Mapy umożliwia ograniczone czasowo korzystanie z programu, z dostępnym podziałem Polski na województwa i powiaty. Pełna wersja zawiera również szablony map Polski w podziale na gminy i można z niej korzystać bez ograniczenia czasowego (lub zgodnie z ważnością licencji Statistica, którego jest rozszerzeniem).

Wersja próbna pozostałych zestawów umożliwia korzystanie z ograniczonej funkcjonalności programów oraz przeglądanie funkcjonalności dostępnych w pełnych wersjach.


Testowanie więcej niż jednego dodatku lub testowanie w przypadku używania pełnej wersji innego dodatku.

Do zainstalowania kilku dodatków wystarczy jednokrotna instalacja (są one dostępne w ramach jednego instalatora). Po zakończeniu procesu instalacji (podczas instalacji należy wskazać plik licencyjny dowolnego z interesujących Państwa zestawów) należy skopiować pliki licencyjne pozostałych testowanych zestawów do folderu, w którym zainstalowano program (domyślnie jest to folder „C:Program FilesStatSoftestawy analityczne” lub dla wersji 32 bitowej „C:Program Files (x86)StatSoftestawy analityczne”).

Jeżeli na komputerze jest już zainstalowana pełna wersja jednego z zestawów (również Zestawu Skoringowego) to w celu przetestowania innego z zestawów wystarczy skopiować pliki licencyjne testowanych zestawów do folderu, w którym zainstalowano program, zgodnie z opisem powyżej.
Następnie w menu lub na wstążce wybrać opcję Narzędzia | Makro | Dodatki, w oknie które się pojawi zaznaczyć ZestawyAnalityczne i kliknąć przycisk Przeinstaluj. Automatycznie zostaną uwzględnione dodane pliki licencyjne zostanie zmodyfikowane menu.

Zestawy analityczne dla wersji Statistica 12


Użytkowników, którzy chcieliby bliżej zapoznać się ze specjalizowanymi zestawami analitycznymi zachęcamy do pobrania wersji próbnej.

Pobierz instalator Zestawów analitycznych.
Po pobraniu pliku archiwum (w formacie ZIP) zawarte w nim pliki należy rozpakować do dowolnie wybranego katalogu na dysku i postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pliku Instrukcja instalacji.pdf. W trakcie instalacji należy wskazać plik licencyjny interesującego Państwa zestawu.

Dokumentacja wraz z plikami licencyjnymi:

Mapy 
Zestaw medyczny
Zestaw do analiz marketingowych i rynkowych
Zestaw Plus

Firma StatSoft Polska Sp. z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi jakiegokolwiek rodzaju odnośnie podanych wyżej programów.