Krzywe ROC
Krzywe ROC

Użytkownicy programu STATISTICA w wersji 10 mogą korzystać z nowej, rozszerzonej wersji programu służącego do wyznaczania krzywych ROC. Dodatek ten można pobrać z naszych stron internetowych.

Krzywe ROC obecnie wchodzą w skład dwóch programów STATISTICA: STATISTICA Zestaw Medyczny oraz STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych.

Zapraszamy do pobrania wersji testowych tych programów – krzywe ROC dostępne są w nich bezpłatnie.

 STATISTICA Zestaw Medyczny
STATISTICA Zestaw Medyczny
 STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych
STATISTICA Zestaw do Analiz Marketingowych i Rynkowych