Kurs składa się z 35 filmów i prezentuje metody i narzędzia data mining oraz prowadzi krok po kroku przez projekt data mining. Aby je obejrzeć wystarczy się zarejestrować. Dzięki rejestracji nie tylko uzyskają Państwo dostęp do naszego video-kursu data mining, ale także do innych zasobów związanych z data mining i statystyką.

Filmy pokazują angielską wersję językową środowiska użytkownika z angielską narracją. Programy z rodziny STATISTICA są oczywiście dostępne w wersji polskiej i w wielu innych wersjach językowych.

Zapraszamy.

Zastosowanie prognozowania w opiece nad pacjentami chorymi na astmę to kolejny doskonały przykład wykorzystania analizy danych w obszarze medycyny. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu prezentującego przykładową architekturę rozwiązania analizy predykcyjnej we wspomaganiu opieki nad pacjentami chorymi na astmę. Możemy zobaczyć schemat integracji, agregacji i analizy danych pochodzących z różnych systemów i baz danych, czego efektem jest skuteczna platforma zarządzająca informacjami na temat pacjentów chorych na astmę.

Film