Kurs składa się z 35 filmów i prezentuje metody i narzędzia data mining oraz prowadzi krok po kroku przez projekt data mining. Aby je obejrzeć wystarczy się zarejestrować. Dzięki rejestracji nie tylko uzyskają Państwo dostęp do naszego video-kursu data mining, ale także do innych zasobów związanych z data mining i statystyką.

Filmy pokazują angielską wersję językową środowiska użytkownika z angielską narracją. Programy z rodziny STATISTICA są oczywiście dostępne w wersji polskiej i w wielu innych wersjach językowych.

Zapraszamy.

 

 

Data Mining with STATISTICA
Data Mining Process using CRISP
Introduction of Credit Risk Data
Data Import and Query
Initial Graphical Review
Data Cleaning & Outliers
Data Cleaning and Missing Data
Other Data Cleaning Techniques
Graphical Exploration
Data Sampling – Train, Test, and Validation Samples and Sample Size
Data Sampling – Stratified Random Sampling
Data Sampling – Case Selection Conditions
Variable Screening
Impact of too Many Variables
Variable Redundancy
Introduction to Recursive Partitioning Methods
C&RT for Classification
CHAID for Classification
Boosted Trees for Classification
Random Forest For Classification
Comparing Performance Across Models
Voting Across Models
Introduction of Beverage Manufacturing Data
C&RT for Regression
MARSplines for Regression
Neural Networks for Regression
Introduction of Marketing Data
Custer Techniques
Exporting Model Lift and Gain
Model Deployment and Scoring
Data Miner Workspace
Custom Nodes In Data Miner Workspace
Automation and Macros
Using and Manipulating Data Miner Project Via Automation
Data Miner Recipes