Zapraszamy na webinarium „Wizualizacja danych w administracji publicznej”

Wizualizacja danych w administracji publicznej
Zapraszamy na seminarium internetowe (webinarium) „Wizualizacja danych w administracji publicznej: Jakie metody stosować? Jak unikać błędów?”, które odbędzie się 24 czerwca br. O godz. 10ºº.

Webinaria stanowią doskonałą formę pogłębiania wiedzy bez wychodzenia z biura. Aby wziąć w nich udział, wystarczy komputer z dostępem do sieci Internet.

Podczas 45-minutowej prezentacji uczestnicy zapoznają się z możliwościami tworzenia różnorodnych wykresów w oparciu o dane surowe oraz wyniki analiz statystycznych (w tym z wykorzystaniem map w STATISTICA).

Techniki graficzne stanowią efektywny sposób prezentacji i przekazywania informacji. Dobrze zaprojektowany wykres jest w stanie zastąpić setki, a nawet tysiące liczb. Ponadto różne techniki graficzne mogą stanowić potężne analityczne narzędzia do eksploracji danych i sprawdzania hipotez. Zaimplementowane w STATISTICA wysokiej jakości narzędzia graficzne pozwalają na przygotowanie nie tylko merytorycznie zaawansowanych, ale także efektownych raportów. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kryteria decydujące o wyborze stosownych metod w określonych sytuacjach, a także na często popełniane błędy.

Webinarium jest w sposób szczególny skierowane do pracowników administracji publicznej zajmujących się przetwarzaniem i analizą danych oraz przygotowywaniem sprawozdań.

Przewidywany czas trwania prezentacji wynosi około 45 minut.