Zapraszamy na konferencję „Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym”

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Zapraszamy na III edycję konferencji „Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym”, która odbędzie się 25 kwietnia br. W Warszawie. Podczas konferencji wspólnie ze specjalistami z firm farmaceutycznych i pracownikami uczelni zaprezentujemy jak poprawnie i efektywnie realizować zadania analityczne w procesie wytwarzania leków i kontroli ich jakości oraz przygotowywać wymagane raporty.
Podczas konferencji przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące m.in.: doboru czasu mieszania i oceny zdolności procesu wytwarzania na przykładzie jednolitości zawartości, wykorzystania narzędzi statystycznych w walidacji i ciągłej weryfikacji procesu, badania dostępności farmaceutycznej diklofenaku z wybranych postaci leku. Zaprezentowany zostanie również system pozwalający wydajnie i wygodnie nadzorować przebiegi nawet ogromnej liczby parametrów, dokonywać automatyzacji badania wszystkich ważnych parametrów surowców, procesu i produktów oraz powiadamiać o zdarzeniach, takich jak rozregulowanie procesu, pojawienie się trendu itp.
Udział w konferencji bez opłat. Wystarczy zgłosić udział.

Więcej informacji znajduje się na naszych stronach internetowych.