Zaktualizowana pomoc elektroniczna do STATISTICA 8

Dla użytkowników wersji 8 STATISTICA przygotowano zaktualizowaną wersję pomocy elektronicznej do programu. Pliki można pobrać z naszej strony internetowej www.statsoft.pl