Zaawansowana analiza danych dla każdego. Citizen Data Scientist i Expert Data Scientist.

Obecnie znaczenie analizy danych jest coraz większe w nieomal wszystkich sferach ludzkiej działalności: biznesie, nauce, administracji publicznej, ochronie zdrowie i innych. Dane stały się strategicznym zasobem, a ich analiza źródłem innowacji i przewagi konkurencyjnej. Coraz więcej osób chce i potrzebuje wykonywać analizę danych lub korzystać z jej wyników. Jednocześnie gama dostępnych narzędzi, technik i metod jest ogromna i stale rośnie. Trudno jest od wszystkich wymagać głębokiej, specjalistycznej wiedzy, stąd pojawiła się koncepcja Citizen Data Scientist,
osoby, która korzysta z analizy danych, ale nie ma specjalistycznych kompetencji w tej dziedzinie.
Seminarium poświęcone jest przeglądowi narzędzi przeznaczonych zarówno dla ekspertów (Expert Data Scientist), jak i szeregowych użytkowników analityki (Citizen Data Scientist). Omówione zostaną: środowisko dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników analizy danych, narzędzia wizualizacji, tworzenia tabel oraz uczenia maszyn i stosowania modeli.