Wysoka ocena obszerności STATISTICA Industrial System w numerze 15 rocznika „Quality Software Directory” Quality Progress,
(Kwiecień 1998)

[Quality Progress]


W numerze 15 rocznika 
„Quality Software Directory” publikowanego
przez 
„Quality Progress” (czasopismo American Society for
Quality
) porównano obszerność programów do kontroli jakości w tabeli z
listą cech. Porównanie obejmowało firmy konsultingowe oferujące usługi zależne
od klienta oraz wytwórców oprogramowania, takich jak StatSoft, Inc. Oraz
producentów konkurencyjnych. W tabeli za każdą z cech funkcjonalności (np. 
Symulacje,
Analiza procesu, Metoda Taguchi 
itd.) przyznawano jeden punkt. Wyniki poniższej tabeli pokazują, że STATISTICA otrzymała więcej punktów niż wszyscy pozostali konkurenci (producenci
oprogramowania do statystycznej kontroli jakości).
StatSoft19
SAS16
SPSS15
Minitab13
Manugistics7