Wyniki X edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc.StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu