Wyniki VII edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Konkurs jest organizowany corocznie przez firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska. Celem konkursu jest promocja autorów najlepszych prac wykorzystujących metody analizy danych oraz popularyzacja umiejętności korzystania z nowoczesnych narzędzi analitycznych zawartych w programach z rodziny STATISTICA. W edycji 2004 nadesłano ponad 30 prac pochodzących z różnych dziedzin badań naukowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursu.