Wyniki największego na świecie badania rynku narzędzi data mining: STATISTICA pozostaje liderem w kategorii zadowolenia użytkowników oraz podstawowym narzędziem pracy.

30 września podczas międzynarodowej konferencji Predictive Analytics Word 2013 zostały przedstawione wyniki badania użytkowników narzędzi data mining przeprowadzonego przez firmę Rexer Analytics.

Po raz czwarty z rzędu STATISTICA otrzymała najwyższe oceny użytkowników i okazała się najpopularniejszym rozwiązaniem data mining wśród rozwiązań komercyjnych. Na wykresie zaprezentowanym przez dr. Karla Rexera widać, że 95% użytkowników STATISTICA jest „zadowolonych” lub „bardzo zadowolonych” z oprogramowania. Ponad dwie trzecie tych wskazań to „bardzo zadowolony” (zdecydowanie więcej niż inne oceniane rozwiązania). W przypadku STATISTICA stosunek frakcji odpowiedzi „bardzo zadowolony” do „zadowolony” był ponad dwukrotnie wyższy niż dla większości komercyjnych narzędzi.


Co istotne, nie ma klientów „niezadowolonych” lub „bardzo niezadowolonych” z rozwiązań STATISTICA. Wśród ankietowanych, którzy mieli dostęp do wielu narzędzi data mining STATISTICA najczęściej była wskazywana jako podstawowe narzędzie. STATISTICA była najczęściej wskazywana przez analityków pracujących w komercyjnych przedsiębiorstwach, wygrywając zarówno z narzędziami komercyjnymi jak również open-source. Program został również wskazany jako podstawowe narzędzie data mining wśród użytkowników akademickich. Wśród organizacji non-profit, rządowych itp. Użytkownicy wskazywali STATISTICA tak samo często jak narzędzia SAS oraz IBM SPSS. Przeprowadzane regularnie od 2007 roku badanie firmy Rexer Analytics jest największym tego typu na świecie. W tym roku wzięli w nim udział analitycy data mining z 75 krajów. Badanie dotyczy technik analitycznych i narzędzi używanych w codziennej pracy, typów analizowanych danych oraz napotkanych trudności.