Wyniki konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską


Znane są już wyniki szesnastej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. W konkursie organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową złożoną z doświadczonych naukowców i dydaktyków.

W tegorocznej edycji konkursu Komisja przyznała dwie nagrody w kategorii prac doktorskich dla:

Dr med. Ewy Gruszewskiej, zatytułowaną „Kwas sjalowy w chorobach trzustki”, obronioną na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Promotorem pracy był prof. Lech Chrostek.
Dr. Marka Adama Patakiewicza, zatytułowaną „Wpływ wskaźników sedymentologicznych uziarnienia na parametry zagęszczalności gruntu”, obronioną na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej. Promotorem pracy była prof. Katarzyna Zabielska-Adamska.

W kategorii prac magisterskich Komisja najwyżej oceniła dwie prace:

Mgr Marty Kasińskiej, zatytułowaną „Probiotics – efficacy and safety – a meta-analysis”, obronioną na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Promotorem pracy był prof. Rafał Pawliczak.
Mgr inż. Mai Smarż, zatytułowaną „Ocena właściwości betonopodobnych kompozytów polimerowych modyfikowanych odpadowych pyłem perlitowym”, obronioną na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Promotorem pracy była dr inż. Joanna Sokołowska.

Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac. W bieżącym roku zapraszamy na kolejną, już siedemnastą, edycję konkursu.

Więcej informacji.