Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską


Znane są już wyniki dziewiętnastej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach Statistica i Statistica Data Miner. W konkursie organizowanym pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego nagrody są przyznawane przez Komisję Konkursową złożoną z doświadczonych naukowców i dydaktyków. W tegorocznej edycji konkursu w kategorii prac doktorskich Komisja przyznała jedną nagrodę główną i jedno wyróżnienie, a w kategorii prac magisterskich jedną nagrodę główną. Więcej informacji: wyniki konkursu – edycja 2016.
Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac. W bieżącym roku zapraszamy na kolejną, już dwudziestą, edycję konkursu.

Więcej informacji.