Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Ogłoszone zostały wyniki ósmej edycji (2005) konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA, organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

W kategorii prac magisterskich Komisja przyznała trzy równorzędne nagrody za prace:

  • mgr. Szymona Chojnackiego, zatytułowaną: „Modelowanie koniunktury gospodarczej z wykorzystaniem danych tekstowych”, napisaną pod kierunkiem prof. Tomasza Szapiro w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • mgr Agnieszki Filipczak, zatytułowaną: „Kolejność narodzin a osobowość i kariera zawodowa: Weryfikacja istnienia zależności pomiędzy pozycją zajmowaną w rodzinie a osobowością i prawdopodobieństwem wykonywania pracy o charakterze kierowniczym lub samodzielnym”, napisaną pod kierunkiem dr Grażyny Jasieńskiej na Wydziale Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • mgr inż. Elżbiety Jasińskiej, zatytułowaną: „Zastosowanie analizy czynnikowej w szacowaniu nieruchomości”, napisaną pod kierunkiem prof. Edwarda Prewedy na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej.

W kategorii prac doktorskich komisja najwyżej oceniła pracę:

  • dr. inż. Janusza Konkola, zatytułowaną: „Zastosowanie analizy struktury do oceny właściwości betonów”, napisaną pod kierunkiem prof. Grzegorza Prokopskiego na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac.

W tym roku organizujemy kolejną, dziewiątą już edycję konkursu. Zapraszamy do udziału i zgłaszania prac. Wyniki poprzednich edycji konkursu oraz regulamin bieżącej edycji.