Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską

Ogłoszone zostały wyniki dziewiątej edycji (2006) konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach z rodziny STATISTICA, organizowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego.

W kategorii prac doktorskich Komisja Konkursowa przyznała dwie równorzędne nagrody za prace:

– dr Alicji Ganczarek, zatytułowaną „Metody statystyczne w analizie i zarządzaniu ryzykiem na polskim rynku energii elektrycznej”, napisaną pod kierunkiem prof. Grażyny Trzpiot, na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach,

– dr. n. med. Bartosza Sapilaka, zatytułowaną „Ocena nasilenia objawów lękowych i depresyjnych oraz jakości życia chorych przewlekle leczonych nerkozastępczo”, napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Steciwko, na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu.

W kategorii prac magisterskich Komisja przyznała dwie równorzędne nagrody za prace:

– mgr Moniki Basek, zatytułowaną „Metodologia KAM w oszacowaniu wiedzy gospodarek krajów UE – analiza porównawcza”, napisaną pod kierunkiem prof. Jadwigi Sucheckiej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego,

– mgr inż. Pawła Łabaja, zatytułowaną „System automatycznej analizy wzorców zmienności w rytmie pracy serca płodu”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Ryszarda Winiarczyka na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.

Gratulujemy autorom i promotorom nagrodzonych prac. Jednocześnie zachęcam do udziału i zgłaszania prac w tegorocznej, dziesiątej już edycji konkursu.