Współpraca Sybase Polska i StatSoft Polska

Sybase Polska i StatSoft Polska nawiązały współpracę w zakresie wzajemnej
popularyzacji i wspierania sprzedaży swoich rozwiązań. Każda z firm ma
ugruntowaną pozycję w swoim segmencie rynku, a oferowane przez nie rozwiązania
cieszą się znakomitą opinią i znalazły szerokie grono zadowolonych klientów.
Współpraca Sybase Polska i StatSoft Polska z pewnością przyniesie dodatkowe
korzyści klientom obu firm, zainteresowanym gromadzeniem i analizą danych,
budową hurtowni danych i systemów data mining.