WINDOWS Magazine – Nagroda „Top 100 Software Products”(Luty 1995)

STATISTICA
została wybrana do prestiżowej nagrody „Top 100 Software Products” dla
oprogramowania najwyższej jakości (na liście wybranych do nagrody programów
znajdują się programy wszelkich klas i rodzajów).