WINDOWS Magazine (Listopad 1994)

STATISTICA otrzymała najwyższą punktację ogólną w przeglądzie
porównawczym pakietów statystycznych, pracujących pod Windows
.

WINDOWS Magazine

Recenzent stwierdził:

„STATISTICA/w należy do tych niezwykle rzadkich programów, które zdołały
wprowadzić równowagę pomiędzy wszechstronnością i skutecznością a łatwością w
użytkowaniu. O równowadze tej zadecydowały świetna grafika oraz całe spektrum
technik analitycznych. Te dwa aspekty powodują, że pakiet jest rzeczywiście
jedyny w swoim rodzaju.” (str. 315).