Według czasopisma „NASA Tech Briefs” program STATISTICA „znany z przejrzystego interfejsu i imponującej grafiki” to „przyjazny pakiet zaawansowanych metod statystycznych”.
(Lipiec 99)

Program STATISTICA otrzymał bardzo pozytywną recenzję w przeglądzie
opublikowanym w NASA Tech Briefs (w numerze z lipca 1999) – wiodącym
czasopiśmie przeznaczonym dla inżynierów i projektantów, o nakładzie
przekraczającym 200 000 egzemplarzy. Recenzent pisze: „Program STATISTICA
od dawna znany jest z przejrzystego interfejsu i imponującej grafiki” i
po zapoznaniu się z programem potwierdza ten pogląd. Dalej stwierdza:
„Nawet proste zadania analityczne stają się jeszcze łatwiejsze ze STATISTICA”,
STATISTICA chwalona jest również za wygodę użycia w obszarach mniej
znanych użytkownikowi – „Testy, których używam rzadko lub prawie wcale,
zawarte w STATISTICA pozwalają w prosty sposób sprawdzić moje metody …
złożoność zaawansowanych pakietów statystycznych jest ważna”. W
podsumowaniu program STATISTICA określony został mianem „nowego
przyjaciela” przy analizie danych.