Webinarium „Wybrane zagadnienia statystycznego planowania eksperymentów i metody opracowywania ich wyników w Statistica” 15 XII 2015

Badania empiryczne są zazwyczaj podejmowane po to aby ocenić czy interesujące badacza zmienne są ze sobą powiązane a jeśli tak to jaki jest stopień tych powiązań. Główna trudność jednoznacznej odpowiedzi na te pytania wynika z powodu dużej zmienności wyników badania. Odpowiednie rozwiązania dostarczają metody statystycznego planowania eksperymentów oraz wynikające z nich metody opracowania ich wyników.

Podczas webinarium poruszymy następujące zagadnienia:

  • Jakie korzyści może czerpać badacz ze znajomości statystyki?
  • Zmienność wyników badania i jej źródła
  • Statystyczne planowanie badania jako sposób radzenia sobie ze zmiennością wyników
  • Analiza wariancji jako metoda opracowania wyników dobrze zaplanowanego badania
  • Analiza wyników badania zaplanowanego w układzie blokowym
  • Opracowanie wyników badania za pomocą analizy kowariancji 

Webinarium odbędzie się dnia 15 XII 2015 o godz. 10:00 i potrwa około godziny. Zapraszamy do zgłaszania udziału. Udział w webinarium bez opłat.

Wiecej informacji