Wdrożenie internetowego systemu analizy danych w Lonza Biologics

Firma Lonza Biologics Inc., reprezentująca sektor biotechnologiczny, wdrożyła korporacyjny system analityczny oparty na STATISTICA, udostępniający informacje z wielu różnych źródeł danych. Dzięki temu informacje o parametrach procesu produkcyjnego, dane dotyczące zarządzania jakością, wyniki badań laboratoryjnych gromadzone w systemie LIMS i informacje o działaniu fabryki w przeszłości dostępne są w jednym miejscu. Dzięki odpowiednim narzędziom wizualizacji danych i wyników oraz analizom statystycznym i zestawieniom, surowe dane przekształcane są w użyteczną wiedzę. Co ważne, system dostępny jest zdalnie przez Internet dla pracowników firmy oraz współpracowników i klientów zewnętrznych.

Rozwiązania bazujące na STATISTICA są coraz częściej wykorzystywane w zastosowaniach związanych z GxP (ang. Good Manufacturing Practice, Good Laboratory Practice itp.) i PAT w przemyśle biomedycznym i farmaceutycznym. Więcej informacji o zastosowaniu narzędzi STATISTICA w tym sektorze można znaleźć na naszych stronach internetowych.