Najbliższe webinaria w maju i czerwcu 2017

06.06 | 10:00 – Wykrywanie nadużyć (fraud detection) z wykorzystaniem analizy danych

Wykrywanie nadużyć (fraud detection) jest jednym z zagadnień, w których analiza danych przynosi największe korzyści. Jest to też sztandarowe zastosowanie zaawansowanych metod uczenia maszyn (machine learning), takich jak: sieci neuronowe, analiza sekwencji, analityka sieciowa i zespoły modeli. Jednocześnie wykrywanie nadużyć (fraud detection) jest specyficzną dziedziną, gdzie występują trudności niespotykane w innych problemach analitycznych. Podczas webinarium przedstawione zostaną najważniejsze zasady, podejścia i praktyczne zalecenia obowiązujące we wspomaganiu wykrywania nadużyć za pomocą zaawanasowanej analizy danych: statystyki i uczenia maszyn.