Zastosowania statystyki i data miningu w badaniach naukowych
Warszawa, 27 października 2011


Zastosowania statystyki i data miningu w badaniach naukowych
27 października 2011 roku zaprosiliśmy państwa do udziału w seminarium poświęconym zastosowaniom metod statystycznych i data mining w badaniach naukowych. Seminarium corocznie gromadzi kilkaset osób reprezentujących nie tylko uczelnie i instytuty naukowo-badawcze ale także pracowników firm i instytucji, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy danych do wspierania działań innowacyjnych i procesów decyzyjnych.

Dla realizacji edukacyjnych i popularyzatorskich celów tego przedsięwzięcia w roli wykładowców zapraszamy osoby, posiadające kompetencje zarówno w zakresie teoretycznych podstaw prezentowanych metod jak i ich zastosowań w określonej dziedzinie badań empirycznych. Jednocześnie różnorodność tematyki poruszanej w przygotowanych wystąpieniach gwarantuje zainteresowanie ze strony przedstawicieli różnych obszarów badawczych.

W październiku 2011 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Walidacja, biegłość i  inne zagadnienia analizy danych w laboratoriumWalidacja, biegłość i  inne zagadnienia analizy danych w laboratorium – Warszawa, 24 X 2011
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 25 X 2011
Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach – Warszawa, 26 X 2011

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Świat nauki

Wiedza i życie

Forum akademickie


Zastosowania statystyki i data miningu w badaniach naukowych