Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Warszawa, 22 października 2013


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Zgodnie z kilkunastoletnią już tradycją 22 października 2013 roku w Warszawie zorganizowaliśmy kolejne seminarium poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining w badaniach naukowych. Poszczególne wystąpienia poświęcone były praktycznym aspektom stosowania wybranych metod analizy danych. Zastosowanie tych metod zilustrowane zostało przykładami z różnych dziedzin badań empirycznych.

W październiku 2013 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA Warszawa, 23 X 2013
Doskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danychDoskonalenie procesów produkcyjnych z wykorzystaniem analizy danych Warszawa, 24 X 2013

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat Nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Forum Akademickie

 

 

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

 


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych-seminariumZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych-seminariumZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych-seminarium

 

Zapraszamy do zapoznania się z 3-minutową relacją z seminarium.

If you are using a browser with JavaScript disabled please enable it now. Otherwise, please update your version of the free Flash Player by downloading here.


Zapraszamy do zapoznania się z 10-minutową relacją z seminarium.