Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Warszawa, 15 października 2012


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
15 października 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych”.

Seminarium było przeznaczone dla osób, które zajmują się bądź zamierzają zajmować się planowaniem badań empirycznych i opracowywaniem ich wyników w różnych dziedzinach badań naukowych. W charakterze wykładowców, jak co roku zaprosiliśmy przedstawicieli z różnych obszarów badawczych, którzy przedstawili przykłady zastosowania metod statystycznych do rozwiązania ich problemów badawczych. Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi informacjami o wystąpieniach.

W październiku 2012 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w programie STATISTICA Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd – Warszawa, 16 X 2012
Predykcja w biznesiePredykcja w biznesie – Warszawa, 17 X 2012

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Forum akademickie

 

 

Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych

 


Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowychZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowychZastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych