Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych
Warszawa, 23 października 2008


statystyka i data mining w badaniach naukowych

We wrześniu i październiku 2008 roku w Warszawie odbyły się zorganizowane przez firmę StatSoft Polska seminaria dla osób zainteresowanych analizą danych i statystyką oraz praktycznym wykorzystaniem programów z rodziny STATISTICA.

Seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych” stanowiło kontynuację corocznych spotkań skierowanych do wszystkich osób zainteresowanych problematyką wykorzystania nowoczesnych metod analizy danych w różnych dziedzinach empirycznych badań naukowych.
Jak co roku do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem zaprosiliśmy użytkowników oprogramowania z rodziny STATISTICA ze środowiska akademickiego, którzy zaprezentowali praktyczne przykłady rozwiązania problemów naukowych.
Pierwsze wystąpienie poświęcone było przedstawieniu przykładów stosowania zarówno prostych jak i bardziej zaawansowanych technik opracowywania danych o charakterze jakościowym. W kolejnym zaprezentowane zostały wybrane wyniki socjologicznej diagnozy poziomu jakości życia mieszkańców Poznania. Następne wystąpienie dotyczyło problematyki oceny skuteczności negocjacji w badaniach z zakresu psychologii społecznej.

Jedno z wystąpień poświęcono było zagadnieniu identyfikacji podobieństw pomiędzy strukturami biologicznymi reprezentującymi badane obiekty oraz klasyfikacji tych struktur do wyodrębnionych w badaniach lub wcześniej zdefiniowanych grup. W wystąpieniu zamykającym seminarium poruszone zostały praktyczne aspekty zastosowania regresji liniowej oraz sieci neuronowych do budowy rzetelnego modelu opisującego zjawiska poddane obserwacji naukowej.

W październiku 2008 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w programie STATISTICA Analiza danych w programie STATISTICA – przegląd Warszawa, 30 IX 2008
wykorzystanie analizy danychPraktyczne wykorzystanie analizy danych i data mining Warszawa, 23 X 2008

Patronat nad seminariami objęło:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

ale Bank

statystyka i data mining w badaniach naukowych

statystyka i data mining w badaniach naukowychstatystyka i data mining w badaniach naukowychstatystyka i data mining w badaniach naukowych