Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej
Warszawa, 23 kwietnia 2009


analiza danych w administracji publicznej

W kwietniu 2009 roku w Warszawie odbyło się seminarium „Zastosowania nowoczesnej analizy danych w administracji publicznej”, na którym zaprezentowaliśmy przykłady wykorzystania metod analizy danych na różnych szczeblach administracji publicznej oraz metody umożliwiające łatwe wydobycie informacji ukrytej w zasobach danych oraz sposoby szybkiego i efektywnego przygotowania efektownych raportów na podstawie najświeższych danych.

Wśród zaproszonych gości, których mieliśmy przyjemność gościć, i którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, oprócz pracowników StatSoft Polska, byli:

  • Jerzy Hausner – były Wicepremier i Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Kierownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
  • Przemysław Biliński – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
  • Janusz Kot – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
  • Krzysztof Jakóbik – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
  • Jarosław Bober – Dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej
  • Konrad Dudzik – analityk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Wśród poruszanych tematów znalazły się zarówno proste analizy i raportowanie z wykorzystaniem narzędzi STATISTICA, automatyzacja często realizowanych zadań analitycznych, wizualizacja danych, zbieranie i analiza danych ankietowych, jak i bardziej zaawansowane metody, np. związane z prognozowaniem. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami. Istnieje również możliwość zamówienia książki ze streszczeniami referatów.


Patronat nad seminarium:

MSAPpubliczni.plegov.pl

regioportalsamorzad


Nowoczesna administracja publiczna a rozwój społeczno-gospodarczyNowoczesna administracja publiczna a rozwój społeczno-gospodarczy
Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

STATISTICA w administracji publicznejSTATISTICA w administracji publicznej
Piotr Wójtowicz, StatSoft Polska

Zintegrowany system kontroliZintegrowany system kontroli, zbierania danych epidemiologicznych i analizy statystycznej w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
Przemysław Biliński, Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Podstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICAPodstawowe analizy i wizualizacja z wykorzystaniem map w STATISTICA
Krzysztof Suwada, StatSoft Polska

Analiza kosztów budowy nieruchomościAnaliza kosztów budowy nieruchomości w Małopolsce i innych województwach. Skąd się bierze niski wskaźnik?
Krzysztof Jakóbik, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie

Statystyczna analizaStatystyczna analiza i prognozowanie funkcjonowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w latach 1999-2008
Janusz Kot, Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Andrzej Sokołowski, StatSoft Polska
Automatyzacja raportowania w STATISTICA
Automatyzacja raportowania w STATISTICA
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

Monitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznejMonitorowanie i ocena oddziaływania interwencji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy UE na przykładzie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju
Konrad Dudzik, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Jarosław Bober, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej


Analiza danych w administracji publicznej
Analiza danych w administracji publicznejAnaliza danych w administracji publicznejAnaliza danych w administracji publicznej
Analiza danych w administracji publicznejAnaliza danych w administracji publicznejAnaliza danych w administracji publicznej