Walidacja, biegłość i inne zagadnienia
analizy danych w laboratorium
Warszawa, 24 października 2011


Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium
24 października 2011 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium”. Celem tego wyjątkowego wydarzenia było zaprezentowanie praktycznego podejścia do analizy danych w różnych aspektach działalności laboratorium oraz przekazanie wskazówek dotyczących szybkiej i poprawnej analizy danych i przygotowywania raportów.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się specjaliści z czołowych instytutów badawczych oraz konsultanci mający wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań statystycznej analizy danych oraz szkoleniu pracowników laboratoriów w tym zakresie.

W październiku 2012 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w programie STATISTICAAnaliza danych w programie STATISTICA – przegląd – Warszawa, 25 X 2011
Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach Praktyczna analiza danych w ubezpieczeniach – Warszawa, 26 X 2011
Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych – Warszawa, 27 X 2011

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

LAB

laboratoria.net

pollab

Świat nauki

Wiedza i życie

Laboratorium
Forum akademickie


Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium