Zaawansowana analityka danych dla każdego. Citizen Data Scientist i Expert Data Scientist.
Warszawa, 11 października 2016


Dziękujemy wszystkim naszym gościom za udział w konferencji „Zaawansowana analityka danych dla każdego” (11.10.2016). Około 200 osób wysłuchało wykładów i zapoznało się z naszą ofertą w zakresie analityki danych i z nowościami w Statistica 13.1 PL. W szczególności omówione zostały tematy takie jak:

Od Expert Data Scientist do Citizen Data Scientist, czyli jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych

Nowoczesna wizualizacja biznesowa – efektowna i efektywna

Jak szybko przygotować przejrzyste i użyteczne zestawienie

Jak za pomocą modelowania predykcyjnego z danych wydobyć użyteczną wiedzę

Zachęcamy do oglądania prezentacji z naszych wystąpień

 

Patronat nad seminarium objęło:

Polskie towarzystwo statystyczne

 

Patronat medialny:

 

Wiedza i życie

 

 

Świat nauki

 

 

Karol Osuchowski, StatSoft Polska

Rozwiązania StatSoft Polska dla biznesu

Text Text Text Text Text

 

 

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Od Expert Data Scientist do Citizen Data Scientist, czyli jak w praktyce korzystać z zaawansowanej analizy danych

Obecnie korzyści ze stosowania zaawansowanej analizy danych mogą być ogromne, a w przyszłości będą jeszcze większe. Dane stają się jednym z najcenniejszych zasobów, a wydobyta z nich wiedza może być dźwignią rozwoju firm, optymalizacji i innowacji. Jednak praktyczne stosowanie analizy danych w przedsiębiorstwach napotyka na wiele barier. Wystąpienie poświęcone będzie najnowszym rozwiązaniom umożliwiającym przełamanie tych barier i korzystanie z technik statystycznej analizy danych, data science, uczenia maszyn oraz IoT zarówno przez zaawansowanych badaczy (ang. Expert Data Scientist), jak i „zwykłych pracowników” (ang. Citizen Data Scientist).

 

 

Jacek Podlewski, StatSoft Polska

Nowoczesna wizualizacja biznesowa – efektowna i efektywna

Wśród wyzwań, przed którymi staje analityk we współczesnym przedsiębiorstwie, znajduje się nie tylko ilość, złożoność i tempo napływania danych, ale też konieczność sprawnego i czytelnego przekazywania wniosków i wyników analiz na różne szczeble organizacji. Narzędziem wychodzącym naprzeciw tym potrzebom jest Statistica Interactive Visualisations & Dashboards – środowisko pozwalające na tworzenie interaktywnych wizualizacji danych z różnych źródeł, także uaktualnianych w czasie rzeczywistym. Podczas wystąpienia zaprezentowane zostanie wykorzystanie tego rozwiązania do wizualizacji przekrojowych oraz ilustracji trendów czasowych i geograficznych na przykładzie danych sprzedażowych.

 

 

Anna Wilk, StatSoft Polska

Jak szybko przygotować przejrzyste i użyteczne zestawienie

Statistica Reporting Tables to wygodne i wydajne, działające w środowisku przeciągnij i upuść, narzędzie służące do badania dużych zbiorów danych i przedstawiania wyników w postaci tabeli. Podczas seminarium omówione zostaną możliwości tego narzędzia takie jak: wykorzystanie podstawowych i zaawansowanych statystyk, dowolne korygowanie układu i formatowania tabel, a także analiza zmiennych wielokrotnego wyboru. Zaprezentowane zostaną przykłady analiz wykonane przy użyciu Statistica Reporting Tables oraz łatwy sposób automatyzacji procesu tworzenia raportów.

 

 

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Jak za pomocą modelowania predykcyjnego z danych wydobyć użyteczną wiedzę

Modelowanie predykcyjne jest coraz powszechniej stosowane w różnych dziedzinach: może wspierać utrzymanie klienta (churn), wspomagać kampanie sprzedażowe (cross- i up-selling), wspomagać zarządzenie ryzykiem różnego rodzaju (kredytowym, operacyjnym, finansowym i innym), pomagać optymalizować wykorzystanie mediów, wspierać zarządzenie jakością procesów produkcyjnych, pomagać opracowywać nowe produkty i technologie. Na wystąpieniu przedstawione zostaną praktyczne wymogi odnośnie odpowiedniej platformy do modelowania oraz przykład analizy danych: od przygotowania danych, przez zbudowanie modelu i ocenę jego jakości, do wdrożenia finalnego modelu do bieżącego stosowania.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z 3-minutową relacją z seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z 10-minutową relacją z seminarium.

Zdjecie z konferencji Zdjecie z konferencji Zdjecie z konferencji Zdjecie z konferencji