Statystyka w badaniach naukowych
Warszawa, 9 października 2000


Statystyka w badaniach naukowychW dniach 9-16.X.2000 firma StatSoft zorganizowała w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i analizy danych.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych seminariów za liczny udział oraz pozytywną opinię z jaką spotkały się wykłady i prezentacje.
Za cel seminariów postawiliśmy sobie upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzację zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz pokazanie ogromnych korzyści jakie daje analiza danych umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji.
Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu, administracji i nauki.

 

W październiku 2000 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

STATISTICA Neural NetworksPolska wersja STATISTICA Neural Networks– Warszawa, 10 października 2000
Prognozowanie w przedsiębiorstwiePrognozowanie w przedsiębiorstwie – Warszawa, 11 października 2000
Analiza danych dla administracji publicznejAnaliza danych dla administracji publicznej – Warszawa, 12 października 2000
Metody statystyczne w zarządzaniu jakościąMetody statystyczne w zarządzaniu jakością – Warszawa, 13 października 2000
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowiaAnaliza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia – Warszawa, 16 października 2000

 

Patronat prasowy:

 

Enter

 

 

LAB

 

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Gazeta samorządu i administracji

 

 

 

Statystyka w badaniach naukowych
 • Programy z rodziny STATISTICA jako narzędzia analizy danych
  (dr J. Wątroba, StatSoft Polska)
 • Model przeżycia dla polskiej populacji chorych z pierwotną marskością wątroby
  (dr P. Krzeski)
 • Zastosowanie modelowania równań strukturalnych w naukach społecznych
  (dr W. Cwalina, KUL)
 • Metody chemometryczne w identyfikacji źródeł pochodzenia amfetaminy
  (dr W. Krawczyk, KG Policji)
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do wspomagania podejmowania decyzji
  (mgr M. Misztal, UŁ)
 • Drogi i bezdroża statystyki
  (prof. R. Tadeusiewicz, AGH Kraków)