Statystyka i data mining w technologii
Warszawa, 19 października 2004


Statystyka i data mining w technologii

W dniach 19-20.X.2004 odbyły się w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining.

Pierwszego dnia wystąpienia podzielone zostały na dwie równoległe sesje. Jedna z nich obejmowała tematykę finansów, CRM oraz prognozowania, druga poświęcona została zagadnieniom wykorzystania technik analizy danych w technologii i zarządzaniu jakością.

W drugim dniu prezentowane będą referaty dotyczące zastosowań technik statystyki i data mining w badaniach naukowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy, pracownicy StatSoft i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i nauki.

 

W październiku 2004 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Zarządzanie jakością SPC i Six SigmaZarządzanie jakością SPC i Six Sigma – Warszawa, 19 października 2004
Analiza danych w CRMAnaliza danych w CRM – Warszawa, 19 października 2004
Analiza danych i data mining dla instytucji finansowychAnaliza danych i data mining dla instytucji finansowych – Warszawa, 19 października 2004
Prognozowanie i analiza szeregów czasowychPrognozowanie i analiza szeregów czasowych – Warszawa, 19 października 2004
Statystyka i data minig w badaniach naukowychStatystyka i data minig w badaniach naukowych – Warszawa, 20 października 2004

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Ale bank

Interia.pl

Magazyn Przemysłowy

CXO

Computer World

Świat nauki

Problemy jakości

Wiedza i życie


Zastosowania statystyki i data mining 19-20.X.2004
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii
Statystyka i data mining w technologii

Walidacja procedur analitycznych i procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Artykuł jest poświęcony metodom statystycznym wykorzystywanym podczas walidacji procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym.
Przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży, wymagane jest, aby stosowane procesy wytwarzania produktów leczniczych były zwalidowane.
W ocenie zdolności procesu do spełnienia założonych kryteriów zalecane jest stosowanie statystycznych metod analizy danych, jednak przepisy nie precyzują,
jakiego rodzaju metody należy zastosować podczas walidacji procesu. Artykuł ma na celu zaproponowanie odpowiednich metod statystycznych oraz przykładów ich
użycia. W celu poprawnego przeprowadzenia procesu walidacji, należy postępować według odpowiedniego schematu. W artykule zostały wyszczególnione i opisane
poszczególne etapy walidacji, w których niezbędne jest użycie metod statystycznych oraz opisane zostały zależności pomiędzy poszczególnymi etapami.

 

 

Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Tematem wystąpienia jest stosowanie nowoczesnych metod analizy danych (a zwłaszcza data mining) w przemyśle, a mówiąc konkretniej w projektowaniu,
udoskonalaniu i wytwarzaniu produktów. Ogólnie omówione zostaną podstawowe idee data mining oraz różnice data mining i tradycyjnej statystyki.
Przedstawiona zostaniem również specyfika data mining w zastosowaniach przemysłowych oraz najczęściej występujące zastosowania tego podejścia.
Zostaną również szerzej omówione dwa projekty data mining i korzyści jakie one przyniosły. Na koniec przedstawione zostaną dwie analizy danych:
karty kontrole połączone z przewidywaniem kolejnych wartości oraz modelowanie wielkości wyjściowej dla procesu technologicznego.

 

 

Korzyści ze stosowania statystyki w firmie Steelcase

Mirosław Popieluch, StatSoft Polska

Na przykładzie wdrożenia systemu sterowania jakością STATISTICA Enterprise-Wide SPC System (SEWSS) w firmie Steelcase,
zaprezentowane zostaną korzyści ze stosowania metod statystycznych. Przedstawione zostaną wybrane obszary zastosowań takiego systemu,
oraz pokrótce omówiony zostanie zakres czynności obejmujący analizę i usprawnianie procesów. Przy pomocy narzędzi statystycznej i graficznej
analizy danych zawartych w systemie SEWSS udało się m.in. uzyskać znaczącą poprawę zdolności i wydajności wybranych procesów, udało się rozwiązać
problem związany z konstrukcją produktu oraz ustabilizować proces o bardzo dużej zmienności.

 

 

Walidacja procedur analitycznych i procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Artykuł jest poświęcony metodom statystycznym wykorzystywanym podczas walidacji procesów technologicznych w przemyśle farmaceutycznym.
Przed wprowadzeniem produktu leczniczego do sprzedaży, wymagane jest, aby stosowane procesy wytwarzania produktów leczniczych były zwalidowane.
W ocenie zdolności procesu do spełnienia założonych kryteriów zalecane jest stosowanie statystycznych metod analizy danych, jednak przepisy nie precyzują,
jakiego rodzaju metody należy zastosować podczas walidacji procesu. Artykuł ma na celu zaproponowanie odpowiednich metod statystycznych oraz przykładów ich
użycia. W celu poprawnego przeprowadzenia procesu walidacji, należy postępować według odpowiedniego schematu. W artykule zostały wyszczególnione i opisane
poszczególne etapy walidacji, w których niezbędne jest użycie metod statystycznych oraz opisane zostały zależności pomiędzy poszczególnymi etapami.

 

Data mining w przemyśle: projektowanie, udoskonalanie, wytwarzanie

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Tematem wystąpienia jest stosowanie nowoczesnych metod analizy danych (a zwłaszcza data mining) w przemyśle, a mówiąc konkretniej w projektowaniu,
udoskonalaniu i wytwarzaniu produktów. Ogólnie omówione zostaną podstawowe idee data mining oraz różnice data mining i tradycyjnej statystyki.
Przedstawiona zostaniem również specyfika data mining w zastosowaniach przemysłowych oraz najczęściej występujące zastosowania tego podejścia.
Zostaną również szerzej omówione dwa projekty data mining i korzyści jakie one przyniosły. Na koniec przedstawione zostaną dwie analizy danych:
karty kontrole połączone z przewidywaniem kolejnych wartości oraz modelowanie wielkości wyjściowej dla procesu technologicznego.

 

Korzyści ze stosowania statystyki w firmie Steelcase

Mirosław Popieluch, StatSoft Polska

Na przykładzie wdrożenia systemu sterowania jakością STATISTICA Enterprise-Wide SPC System (SEWSS) w firmie Steelcase,
zaprezentowane zostaną korzyści ze stosowania metod statystycznych. Przedstawione zostaną wybrane obszary zastosowań takiego systemu,
oraz pokrótce omówiony zostanie zakres czynności obejmujący analizę i usprawnianie procesów. Przy pomocy narzędzi statystycznej i graficznej
analizy danych zawartych w systemie SEWSS udało się m.in. uzyskać znaczącą poprawę zdolności i wydajności wybranych procesów, udało się rozwiązać
problem związany z konstrukcją produktu oraz ustabilizować proces o bardzo dużej zmienności.