Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Warszawa, 20 października 2004


Statystyka i data mining w badaniach naukowych

W dniach 19-20.X.2004 odbyły się w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i data mining.

Pierwszego dnia wystąpienia podzielone zostały na dwie równoległe sesje. Jedna z nich obejmowała tematykę finansów, CRM oraz prognozowania, druga poświęcona została zagadnieniom wykorzystania technik analizy danych w technologii i zarządzaniu jakością.

W drugim dniu prezentowane będą referaty dotyczące zastosowań technik statystyki i data mining w badaniach naukowych.

Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy, pracownicy StatSoft i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych i data mining w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu i nauki.

 

W październiku 2004 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Analiza danych w CRMAnaliza danych w CRM – Warszawa, 19 października 2004
Statystyka i data mining w technologiiStatystyka i data mining w technologii – Warszawa, 19 pździernika 2004
Analiza danych i data mining dla instytucji finansowychAnaliza danych i data mining dla instytucji finansowych – Warszawa, 19 października 2004
Prognozowanie i analiza szeregów czasowychPrognozowanie i analiza szeregów czasowych – Warszawa, 19 października 2004
Zarządzanie jakością SPC i Six SigmaZarządzanie jakością SPC i Six Sigma – Warszawa,19 października 2004

Patronat nad seminarium objelo:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Ale bank

Interia.pl

Magazyn Przemysłowy

CXO

Computer World

Świat nauki

Problemy jakości

Wiedza i życie

Statystyka i data mining w badaniach naukowych
 • O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych
  dr hab. Andrzej Sokołowski, StatSoft Polska, AE Kraków
 • Krytyczne studia taksonomiczne nad Elymus repens (L.) Gould
  dr Magdalena Szczepaniak, Zakład Systematyki Roślin Naczyniowych, Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie
 • Syntetaza tymidylowa – czynnik prognostyczny czy predykcyjny u chorych z rakiem jelita grubego?
  dr Anna Patla, Katedra i Klinika Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Społeczne i przestrzenne uwarunkowania dystansu etnicznego
  dr Robert Szwed, Katedra Socjologii Kultury, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Planowanie i analiza eksperymentów a techniki data mining w badaniach empirycznych. Przykłady analiz w STATISTICA
  dr Janusz Wątroba, StatSoft Polska
 • Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości
  dr inż. Anna Barańska, Katedra Informacji o Terenie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną. Studium empiryczne dla regionu łódzkiego
  dr Anna Szmit, Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu, Politechnika Łódzka
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych
  dr inż. Paweł Urbański, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski

Zastosowania statystyki i data mining 19-20.X.2004
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych
Statystyka i data mining w badaniach naukowych