STATISTICA dla jakościPrzegląd narzędzi STATISTICA dla jakości

Rafał Wajda, StatSoft Polska

Przedstawione zostaną narzędzia analityczne STATISTICA, które mają szerokie zastosowanie w zagadnieniach związanych z zarządzaniem jakością. Słuchacze zapoznają się z najważniejszymi właściwościami tych rozwiązań oraz przykładowymi zastosowaniami w różnych branżach przemysłowych.Co statystyka i wykresy mogą powiedzieć o procesie?

Tomasz Demski, StatSoft Polska

Wystąpienie będzie składało się z dwóch przykładów. Pierwszy dotyczył będzie wykorzystania podstawowych statystyk do opisu procesu i oceny wpływu parametrów procesu na właściwości produktu, a drugi zastosowaniu wykresów do wykrywania nietypowych obserwacji dla procesów o wielu właściwościach.Który proces jest najlepszy – przykład praktycznego wykorzystania kart kontrolnych i analizy zdolności do oceny procesów

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Postępująca globalizacja coraz częściej powoduje połączenia różnych korporacji i czasami ujawnia się problem braku unifikacji w metodach produkcyjnych – powstaje problem wyboru najlepszego procesu. W artykule na rzeczywistym przykładzie opisany jest sposób postępowania w takim przypadku oraz rozwiązania problemów na które można się natknąć.Od pomiarów do raportu, czyli system SPC
Tomasz Demski, StatSoft Polska

Tematem wystąpienia będą ogólne wymagania wobec nowoczesnego systemu wspierającego stosowanie SPC oraz sposób ich spełnienia za pomocą narzędzi STATISTICA. Przedstawione zostaną różne warianty systemu w zależności od liczby użytkowników i wymagań odnośnie sposobu korzystania z wyników SPC.Rola pomiaru w systemie SPC – praktyczne podejście do MSA

Michał Iwaniec, StatSoft Polska

Jakość systemów pomiarowych jest niezbędnym elementem zapewniającym poprawne działanie systemów do SPC. Osoby zajmujące się analizą systemów pomiarowych często napotykaja problemy, które na pierwszy rzut oka wydają się nie do pokonania i wymagają niestandardowego podejścia. W artykule zaproponowane są metody które wykraczają poza standardowe podejście do MSA.