STATISTICA bliżej Ciebie
Białystok, Bydgoszcz, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław – październik 2007


w październiku 2007 firma StatSoft Polska już po raz kolejny zorganizowała cykl spotkań dla osób zainteresowanych analizą danych i statystyką oraz praktycznym wykorzystaniem programów z rodziny STATISTICA. Tematem przewodnim tegorocznego cyklu spotkań była najnowsza wersja programu STATISTICA 8.

Impreza ta objęła swym zasięgiem kilkanaście miast w Polsce. w dniach 8-26 października br. w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu odbyły spotkania: STATISTICA bliżej Ciebie”.

STATISTICA bliżej Ciebie

Warszawa,
08 października 2007

Gdynia,
09 października 2007

Białystok,
10 października 2007

Lublin,
11 października 2007

Rzeszów,
12 października 2007

Kraków,
15 października 2007

Katowice,
16 października 2007

Łódź,
22 października 2007

Bydgoszcz,
23 października 2007

Szczecin,
24 października 2007

Poznań,
25 października 2007

Wrocław,
26 października 2007

Podczas spotkań STATISTICA bliżej Ciebie” przedstawiono najnowszą wersję oprogramowania STATISTICA 8 oraz nowości w ofercie StatSoft. Na prezentacjach uczestnicy mogli zapoznać się z przykładem wspomagania analizy danych za pomocą nowych narzędzi STATISTICA 8 oraz prognozowania z wykorzystaniem metod data mining. Zaprezentowano również nowe środowisko STATISTICA Enterprise jako innowacyjną podstawę platformy analitycznej dla całej organizacji.

Przeprowadzony cykl prezentacji był bardzo udanym przedsięwzięciem i organizatorzy mogą zaliczyć je do swoich prawdziwych sukcesów. Świadczą o tym m.in. głosy uczestników, którzy podzielili się swoimi opiniami, wypełniając ankietę. Uznanie w oczach uczestników znalazły zarówno przystępność i przejrzystość prezentowanych przykładów, profesjonalizm i dobre przygotowanie wykładowców, jak i doskonała organizacja imprezy.

Wszystkich zainteresowanych tematyką poruszaną podczas tych spotkań zachęcamy do pobrania prezentacji, zamówienia materiałów ze streszczeniami referatów oraz do kontaktów z biurem StatSoft Polska.

Ponadto 18 października odbyło się seminarium „Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych„.

Patronat nad seminariami objęło:

Polskie towarzystwo statystyczne

Patronat medialny:

Świat nauki

Wiedza i życie

Forum akademickie

STATISTICA bliżej Ciebie

  • Nowości w ofercie StatSoft Polska
  • Nowa wersja STATISTICA 8 – przegląd nowości i udoskonaleń
  • Wspomaganie analizy danych za pomocą nowych narzędzi STATISTICA 8
  • Prognozowanie z wykorzystaniem metod Data Mining
  • STATISTICA Enterprise jako platforma analityczna dla całej organizacji


Wykładowcami tematów seminaryjnych byli:

 

Dr Rafał Becht Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, Klinika Hematologii
Tomasz Demski StatSoft Polska
Prof. Piotr Francuz Katolicki Uniwersytet Lubelski, Katedra Psychologii Eksperymentalnej
Dr Alicja Ganczarek Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katedra Statystyki
Grzegorz Harańczyk StatSoft Polska
Dr Janusz Konkol Politechnika Rzeszowska, Zakład Inżynierii Materiałowej i Technologii Budownictwa
Grzegorz Migut StatSoft Polska
Mirosław Popieluch StatSoft Polska
Dr Tomasz Rowiński Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Katedra Psychologii Osobowości
Prof. Teresa Słaby Szkoła Główna Handlowa, Katedra Poziomu Życia i Konsumpcji
Rafał Wajda StatSoft Polska
Dr Janusz Wątroba StatSoft Polska

STATISTICA bliżej Ciebie STATISTICA bliżej Ciebie STATISTICA bliżej Ciebie
STATISTICA bliżej Ciebie STATISTICA bliżej Ciebie