Skoring w zarządzaniu ryzykiem
Kraków, 19-20 maja 2010


Skoring w zarządzaniu ryzykiemW dniach 19-20 maja mieliśmy przyjemność gościć kilkudziesięciu uczestników konferencji szkoleniowej „Skoring w zarządzaniu ryzykiem”. Konferencja poświęcona była wykorzystaniu metod skoringowych w bankach, SKOK-ach, firmach leasingowych, firmach windykacyjnych itp. Metody te zyskują na znaczeniu i są coraz częściej wykorzystywane w wielu obszarach zastosowań, co podkreślali prelegenci z różnych instytucji: Deloitte, PKO BP, INVEST-BANK, GPPI, SKOK Stefczyka. Skoring kredytowy, skoring antyfraudowy to już niemal standard w polskich instytucjach finansowych.

Skoring w zarządzaniu ryzykiem
Podczas konferencji słuchacze mieli okazję zapoznać się także z niestandardowymi zastosowaniami skoringu, np. Do wyceny portfeli wierzytelności, gdzie podejście takie (mimo wielu problemów z danymi) znakomicie się sprawdziło. Podczas innych wystąpień pierwszego dnia osoby korzystające w swojej pracy z modeli skoringowych utworzonych w STATISTICA Zestawie Skoringowym, zaprezentowały te aspekty związane z budową i późniejszym monitorowaniem modeli skoringowych, które mają największe znaczenie dla skutecznego ich wdrożenia. Wszyscy podkreślali, że wykorzystanie skoringu wykracza już poza zarządzanie ryzykiem i znajduje zastosowanie np. W marketingu relacyjnym.

Pierwszy dzień konferencji zakończyło wieczorne spotkanie, podczas którego w nieformalnej atmosferze toczyliśmy dyskusje (nie tylko na temat skoringu) niemal do rana.

Skoring w zarządzaniu ryzykiem
W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w intensywnych warsztatach, podczas których słuchacze zapoznali się z różnymi metodami budowy modeli skoringowych, a także aspektami związanymi z przygotowaniem danych dla skoringu, oceną przygotowanych modeli i późniejszym monitorowaniem ich działania. Dzięki wykorzystaniu STATISTICA każdy ze słuchaczy mógł samodzielnie zrealizować poszczególne etapy, zbudować własne modele i w praktyce przekonać się o różnicach pomiędzy poszczególnymi metodami analitycznymi.

Osoby zainteresowane, które nie mogły wziąć udziału w konferencji, zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami z pierwszego dnia i zamówienia materiałów ze streszczeniami tych wystąpień.

Patronat:

 

PRMIA
ale Bank

 

Skoring w zarządzaniu ryzykiem  

Pierwszy dzień: wykłady

19 maja 2010, godz 1100-1515

Pierwszy dzień miał formę wykładów, na których zostały zaprezentowane doświadczenia z wykorzystania metod skoringowych – w różnych obszarach: ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego i windykacji.

 

Skoring w zarządzaniu ryzykiem  

Drugi dzień: warsztaty szkoleniowe

20 maja 2010, godz 930-1610

Drugiego dnia podczas warsztatów uczestnicy pod kierunkiem konsultantów firmy StatSoft Polska rozwiązywali praktyczne problemy analityczne związane z budową modeli skoringowych.

 


Skoring w zarządzaniu ryzykiem

Wykłady

Skoring w zarządzaniu ryzykiem
Warsztaty szkoleniowe
 • Metodyka budowy modeli skoringowych
  Grzegorz Migut, StatSoft Polska
 • Wprowadzenie do STATISTICA
  Tomasz Demski, StatSoft Polska
 • Przegląd i czyszczenie danych
  Tomasz Demski, StatSoft Polska
 • Przygotowanie zbioru danych do modelowania
  Grzegorz Migut, StatSoft Polska
 • Segmentacja pod kątem ryzyka
  Grzegorz Migut, StatSoft Polska
 • Budowa karty skoringowej – dyskretyzacja zmiennych
  Krzysztof Suwada, StatSoft Polska
 • Budowa karty skoringowej – model logistyczny i skalowanie
  Grzegorz Migut, StatSoft Polska
 • Alternatywne metody skoringowe – analiza przeżycia, drzewa decyzyjne, drzewa wzmacniane
  Michał Kusy, Tomasz Demski, StatSoft Polska
 • Ocena i kalibracja modeli
  Grzegorz Migut, StatSoft Polska
 • Monitorowanie i raportowanie
  Krzysztof Suwada, StatSoft Polska

 

 

Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem
Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem
Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem
Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem
Skoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiemSkoring w zarządzaniu ryzykiem