Prognozowanie w przedsiębiorstwie
Warszawa, 11 października 2000


Prognozowanie w przedsiębiorstwieW dniach 9-16.X.2000 firma StatSoft zorganizowała w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i analizy danych.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych seminariów za liczny udział oraz pozytywną opinię z jaką spotkały się wykłady i prezentacje.
Za cel seminariów postawiliśmy sobie upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzację zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz pokazanie ogromnych korzyści jakie daje analiza danych umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji.
Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu, administracji i nauki.

 

W październiku 2000 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Statystyka w badaniach naukowychStatystyka w badaniach naukowych – Warszawa, 9 października 2000
Polska wersja STATISTICA Neural NetworksPolska wersja STATISTICA Neural Networks– Warszawa, 10 października 2000
Analiza danych dla administracji publicznejAnaliza danych dla administracji publicznej – Warszawa, 12 października 2000
Metody statystyczne w zarządzaniu jakościąMetody statystyczne w zarządzaniu jakością – Warszawa, 13 października 2000
Analiza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowiaAnaliza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia – Warszawa, 16 października 2000

Patronat prasowy:

Enter

LAB

Świat nauki

Wiedza i życie

Gazeta samorządu i administracji

 

Prognozowanie w przedsiębiorstwie

 • Prognozowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  (prof P. Dittman, AE we Wrocławiu)
 • Prognozowanie sprzedaży – studium przypadku
  (prof A. Sokołowski, AE w Krakowie)
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w prognozowaniu
  (dr P. Lula, AE w Krakowie)
 • Automatyczna budowa modeli prognostycznych
  (dr J. Wątroba, StatSoft Polska)
 • System informatyczny wspomagający stosowanie prognozowania w przedsiębiorstwie
  (mgr J. Gurycz, StatSoft Polska)