III Konferencja

Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

25 kwietnia 2012


Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
25 kwietnia 2012 r. W Warszawie odbyła się III edycja konferencji „Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym”. W spotkaniu wzięło udział blisko 150 specjalistów z firm farmaceutycznych, organów regulacyjnych oraz instytucji badawczych związanych z przemysłem farmaceutycznym. Uczestnicy wysłuchali referaty pokazujące jak poprawnie i efektywnie realizować zadania analizy danych w procesie wytwarzania leków i kontroli ich jakości oraz przygotowywać wymagane raporty. Wśród prezentowanych tematów znalazły się m.in. zagadnienia:

  • doboru czasu mieszania i oceny zdolności procesu wytwarzania na przykładzie jednolitości zawartości,
  • wykorzystania narzędzi statystycznych w walidacji i ciągłej weryfikacji procesu,
  • badania dostępności farmaceutycznej diklofenaku z wybranych postaci leku,
  • przeglądu jakości produktu z punktu widzenia analizy danych,
  • koncepcji Quality by Design.

Zaprezentowano również system pozwalający wydajnie i wygodnie nadzorować przebiegi nawet ogromnej liczby parametrów, dokonywać automatyzacji badania wszystkich ważnych parametrów surowców, procesu i produktów oraz powiadamiać o zdarzeniach, takich jak rozregulowanie procesu, pojawienie się trendu itp.

Konferencja była miejscem wymiany doświadczeń praktyków oraz okazją do przekazania wskazówek dotyczących efektywnej analizy danych i przygotowywania raportów. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładów przygotowanych przez specjalistów na co dzień zajmujących się tego typu zagadnieniami z: firm farmaceutycznych, instytucji badawczych oraz konsultantów StatSoft mających wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań statystycznej analizy danych oraz szkoleniu pracowników firm farmaceutycznych.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

 

Udział bez opłat. Certyfikat uczestnictwa!
Patronat nad seminarium objęły:

 

Świat przemysłu farmaceutycznego

 

 

Polfarmed

 

 

Polskie towarzystwo statystyczne

 

 


Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym
Praktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznymPraktyczna analiza danych w przemyśle farmaceutycznym