Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku
Wieliczka, 29-30 września 2010


„Sekretem biznesu jest wiedzieć to,
czego nie wiedzą inni”

 

Arystoteles Onassis

 

Na konferencję szkoleniową „Praktyczna analiza danych w marketingu i badaniach rynku” przyjechało kilkadziesiąt osób, które pragnęły dowiedzieć się więcej w interesującej ich dziedzinie marketingu relacyjnego oraz badań rynkowych.
Dwudniowa konferencja odbyła się pod koniec września br. W Wieliczce – w pobliżu jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej. Na uczestników czekały miejsca w stylowym hotelu Turówka i bogaty program zajęć: ciekawe wykłady i zajęcia warsztatowe, a dodatkowo atrakcyjny program rozrywkowy: zwiedzanie Kopalni Soli oraz biesiada i tańce zorganizowane w jednej z komór kopalni.


analiza danych w marketingu i badaniach rynku

W pierwszym dniu odbyły się prezentacje doświadczeń z projektów realizowanych w różnych obszarach marketingu i badań rynku. Na początku przedstawione zostały narzędzia analityczne najczęściej wykorzystywane w marketingu relacji oraz metody pomiaru więzi relacyjnych. Z dużym zainteresowaniem spotkała się prezentacja na temat optymalizacji kampanii marketingowych (bazujących na data mining) w sieciach społecznościowych, które są obecnie jednym z najintensywniej rozwijających się mediów nowej generacji. W wystąpieniach nie zabrakło omówienia popularnego i cennego rodzaju analiz stosowanych w marketingu: segmentacji. Słuchacze mogli zapoznać się z wynikami najnowszego badania i segmentacją psychograficzną polskich konsumentów z 2010 r. oraz ich profilami psychologicznymi. Kolejny temat wiązał się ze zdobywającymi coraz większą popularność badaniami Mystery Shopping (Tajemniczego Klienta) – gdzie zbierane są dane oceniające funkcjonowanie procesu obsługi konsumentów. Ale oczywiście zebranie danych to dopiero połowa sukcesu, równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są: ich analiza i wyciągnięcie wniosków. i tu można się było dowiedzieć, jak to robić właściwie i jak podejmować racjonalne decyzje skutkujące zwiększeniem efektywności funkcjonowania procesu obsługi klientów. Doświadczeni analitycy wiedzą, że przygotowanie do analiz jest kluczowym etapem do osiągnięcia zamierzonych celów badań, dlatego kolejne wystąpienie poświęcone było sposobom przygotowania danych do budowy modeli predykcyjnych data mining, m.in. na potrzeby analizy migracji klientów (churn analysis), wykrywania oszustw (fraud detection) oraz przewidywanie na potrzeby sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży krzyżowej i uzupełniającej (response models). Pierwszy dzień (a właściwie jego część merytoryczna) zakończył się przykładem zastosowania analizy PROFIT i przedstawieniem korzyści, jakie wynikają z jej zastosowania. Przekrój prezentowanych pierwszego dnia zagadnień był, jak widać, bardzo szeroki, a wszystkie analizy prelegenci realizowali za pomocą tego samego rozwiązania do analizy danych – STATISTICA!

Emocji nie brakowało również w czasie przerw, podczas jednej z nich odbyło się losowanie cennych nagród, w tym nowoczesnego netbooka, który stał się własnością jednej z uczestniczek konferencji.

Po krótkim odpoczynku po wykładach uczestnicy ruszyli do zwiedzania Kopalni Soli w Wieliczce, atrakcyjnym szlakiem turystycznym wiodącym przez szyby górnicze, wspaniałe kaplice i urokliwe podziemne jeziora. Trasa turystyczna w Kopalni Soli – zabytku kultury materialnej wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Po zwiedzaniu w jednej z podziemnych komór czekały na nich atrakcje Wieczoru Wielickiego: zabawie bazującej na tradycyjnej górniczej karczmie piwnej. Goście podczas biesiady przy dobrym piwie i suto zastawionych stołach brali udział w konkursach i współzawodniczyli ze sobą w śpiewie i żartach. Imprezę zakończyły (późną nocą) wspólne tańce w rytmach starych i nowych przebojów. Aż żal było opuszczać kopalnię.

W drugim dniu
zostały zrealizowane warsztaty komputerowe w dwóch równoległych sesjach. Sesja „Analiza satysfakcji i lojalności klientów” obejmowała zagadnienia pomiaru satysfakcji i lojalności klientów, analiz wielowymiarowych, modeli ścieżkowych – SEPATH, analizę conjoint, analizę logitową oraz przygotowanie danych ankietowych, zestawienia, podstawowe analizy i drzewa interakcyjne CART. W sesji „Data mining w marketingu” uczestnicy zapoznali się tematyką web miningu i badaniami zachowań internautów (analiza koszykowa, sekwencji i połączeń, generowanie jakościowych i ilościowych reguł asocjacyjnych, budowa reguł sekwencyjnych) oraz segmentacji i predykcji (metody data mining, techniki skoringowe w przygotowaniu danych, modele skoringowe).
Podczas warsztatów, korzystając z komputerów z zainstalowanym systemem STATISTICA, uczestnicy wykonywali zadania analityczne pod okiem doświadczonych trenerów. Każdy mógł samodzielnie zrealizować prezentowane analizy i zweryfikować przydatność poszczególnych metod analitycznych.

Podsumowując wydarzenie, trzeba powiedzieć, że konferencja była bardzo udana – uczestnicy bardzo wysoko ocenili referaty prezentowane pierwszego dnia oraz warsztaty realizowane w drugim dniu, a zwiedzanie kopalni i późniejsza podziemna biesiada dostarczyły niezapomnianych wrażeń i pozwoliły na wymianę doświadczeń w nieformalnej atmosferze. Ta konferencja już za nami, zapraszamy na inne seminaria i konferencje organizowane przez StatSoft Polska.

Patronat medialny:

 

Ale bank

 

 

Marketing i rynek

 

 

Marketing przy kawie

 

 

portal CRM

 

 

Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

 

 

CMR review

 

 

 

analiza danych w marketingu i badaniach rynku 

Pierwszy dzień: wykłady

29 września 2010, godz 1100-1630

Pierwszy dzień miał formę wykładów, na których zostały zaprezentowane doświadczenia w wykorzystaniu
metod analitycznych wybranych klientów – w różnych obszarach, np.: marketingu relacyjnego, badań rynkowych.

 

analiza danych w marketingu i badaniach rynku 

Drugi dzień: warsztaty szkoleniowe

30 września 2010, godz 930-1600

Drugiego dnia podczas warsztatów uczestnicy mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prowadzenia analiz i budowy modeli statystycznych. Zaplanowano dwie równoległe sesje warsztatów: jedna ukierunkowana na wykorzystanie analiz w badaniach klientów, druga na wykorzystanie data mining. Podczas warsztatów (z wykorzystaniem komputerów i systemu STATISTICA) uczestnicy wykonywali zadania analityczne pod okiem doświadczonych trenerów.

 


Wykłady

 

Warsztaty szkoleniowe
Sesja a – Data mining w marketingu
Sesja B – Analiza danych w badaniach klientów
Web mining – badania zachowań internautów
dr Mariusz Łapczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Wprowadzenie do analizy koszykowej, sekwencji i połączeń
 • Generowanie jakościowych i ilościowych reguł asocjacyjnych
 • Selekcja reguł asocjacyjnych i wizualizacja modelu
 • Budowa reguł sekwencyjnych

Segmentacja i predykcja
Grzegorz Migut, StatSoft Polska

 • Segmentacja za pomocą metod data mining
 • Zastosowanie technik skoringowych – przygotowanie danych
 • Budowa i ocena modeli skoringowych
Analiza satysfakcji i lojalności klientów
prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 • Pomiar satysfakcji i lojalności klientów
 • Analizy wielowymiarowe
 • Modele ścieżkowe – SEPATH
 • Analiza conjoint

Badania ankietowe

 • Przygotowanie danych ankietowych, zestawienia i podstawowe analizy

  Michał Kusy, StatSoft Polska
 • Analiza logitowa w badaniach ankietowych
 • dr Mariusz Łapczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Drzewa interakcyjne CART w analizie danych ankietowych
  dr Mariusz Łapczyński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku
analiza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynkuanaliza danych w marketingu i badaniach rynku