Polska wersja STATISTICA Neural Networks
Warszawa, 10 października 2000


STATISTICA Neural NetworksW dniach 9-16.X.2000 firma StatSoft zorganizowała w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i analizy danych.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych seminariów za liczny udział oraz pozytywną opinię z jaką spotkały się wykłady i prezentacje.
Za cel seminariów postawiliśmy sobie upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzację zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz pokazanie ogromnych korzyści jakie daje analiza danych umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji.
Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu, administracji i nauki.

 

W październiku 2000 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Statystyka w badaniach naukowychStatystyka w badaniach naukowych – Warszawa, 9 października 2000
Prognozowanie w przedsiębiorstwiePrognozowanie w przedsiębiorstwie – Warszawa, 11 października 2000
Analiza danych dla administracji publicznejAnaliza danych dla administracji publicznej – Warszawa, 12 października 2000
Metody statystyczne w zarządzaniu jakościąMetody statystyczne w zarządzaniu jakością – Warszawa, 13 października 2000
Analiza danych w naukach medycznychAnaliza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia – Warszawa, 16 października 2000

 

Patronat prasowy:

 

Enter

 

 

LAB

 

 

Świat nauki

 

 

Wiedza i życie

 

 

Gazeta samorządu i administracji

 

 

 

STATISTICA Neural Networks
  • Premiera polskiej wersji STATISTICA Neural Networks
    (mgr P. Wójtowicz, StatSoft Polska)