Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
Warszawa, 13 października 2000


Metody statystyczne w zarządzaniu jakościąW dniach 9-16.X.2000 firma StatSoft zorganizowała w Warszawie seminaria poświęcone zastosowaniom statystyki i analizy danych.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom tegorocznych seminariów za liczny udział oraz pozytywną opinię z jaką spotkały się wykłady i prezentacje.
Za cel seminariów postawiliśmy sobie upowszechnianie wiedzy z dziedziny statystyki i analizy danych, popularyzację zastosowań nowoczesnych technik analizy danych oraz pokazanie ogromnych korzyści jakie daje analiza danych umożliwiając podejmowanie trafnych decyzji.
Swoją wiedzę i doświadczenie prezentowali specjaliści – wykładowcy akademiccy i praktycy stosujący na co dzień metody analizy danych w różnych dziedzinach ekonomii, biznesu, administracji i nauki.

 

W październiku 2000 roku zaprosiliśmy również na seminaria:

Statystyka w badaniach naukowychStatystyka w badaniach naukowych – Warszawa, 9 października 2000
Polska wersja STATISTICA Neural NetworksPolska wersja STATISTICA Neural Networks– Warszawa, 10 października 2000
Prognozowanie w przedsiębiorstwiePrognozowanie w przedsiębiorstwie – Warszawa, 11 października 2000
Analiza danych dla administracji publicznejAnaliza danych dla administracji publicznej – Warszawa, 12 października 2000
Analiza danych w naukach medycznychAnaliza danych w naukach medycznych i zarządzaniu służbą zdrowia – Warszawa, 16 października 2000


Patronat prasowy:

Enter

LAB

Świat nauki

Wiedza i życie

Gazeta samorządu i administracji

 

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością

 • Metody doskonalenia jakości a zarządzanie przez jakość – spojrzenie audytora
  (mgr K. Mokrosińska, RW TÜW Polska)
 • Metody statystyczne w zarządzaniu jakością
  (prof A. Iwasiewicz, AE w Krakowie)
 • Efektywne statystyczne sterowanie procesami (SPC) z wykorzystaniem pakietu STATISTICA
  (prof O. Hryniewicz, PAN)
 • Badanie satysfakcji klienta w kontekście zapewnienia jakości
  (mgr T. Greber, Politechnika Wrocławska)
 • Ocena niezawodności i czasu bezawaryjności
  (dr inż. A. Walanus, StatSoft Polska)
 • Kompleksowa organizacja gromadzenia i analizy danych dla potrzeb optymalizacji jakości
  (mgr T. Demski, StatSoft Polska)